Winged Surecan® Y-Site

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určené pro odborné pracovníky ve zdravotnictví, nikoliv pro laickou veřejnost. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat, nebo vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění.Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění, tedy osobou oprávněnou předepisovat a vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky.Beru na vědomí, že informace dále obsažené na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníků a jsem si vědom všech rizik a důsledků z toho plynoucích.

Potvrdit Odmítnout

Jehla nepoškozující septum, s flexibilními křidélky pro dlouhodobé podávání infuzí

Winged Surecan®, jehly pro implantabilní porty s Y-přípojkou nepoškozující septum, s flexibilními křidélky, určené pro dlouhodobé podávání infuzí.

Speciální zkosení umožňuje snadný průnik jehly do septa a zároveň eliminuje poškození a usnadňuje uzavření septa po vyjmutí jehly.

 Vlastnosti:

  • Flexibilní a ergonomická křidélka pro bezpečnou manipulaci.
  • Y-přípojka pro sekundární přístup.
  • Podmíněně MR kompatibilní.
  • Neobsahuje kaučuk a DEHP.
  • Prodlužovací hadička se svorkou (neobsahuje PVC).
  • Délka hadičky ke konektoru: 200 +/- 10 mm.

Winged Surecan® Y-Site je zdravotnický prostředek.