xevonta

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určené pro odborné pracovníky ve zdravotnictví, nikoliv pro laickou veřejnost. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat, nebo vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění.Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění, tedy osobou oprávněnou předepisovat a vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky.Beru na vědomí, že informace dále obsažené na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníků a jsem si vědom všech rizik a důsledků z toho plynoucích.

Potvrdit Odmítnout

Výrobek na jedno použití určený pro dlouhodobě prováděnou hemodialýzu (HD), hemofiltraci (HF) a hemodiafiltraci (HDF)

  • Optimální selektivita pro maximální účinnost léčby.
  • Špičkové hodnoty eliminace β2 mikroglobulinu při minimální ztrátě albuminu.
  • Vysoce efektivní odstraňování fosfátů a urey.
  • Díky nabídce šesti velikostí ploch v high flux i low flux můžete vždy plně respektovat individuální potřeby pacienta.

Zdravotnický prostředek