Zavaděče Tear-Away

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určeny pouze pro odborné pracovníky ve zdravotnictví. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích společnosti B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat nebo vydávat humánní léčivé přípravky, dle zákona č. 40/1995 Sb. o reklamě v znění pozdějších předpisů.Jsem si vědom rizik spojených s výše uvedenou informací a jsem odborníkem dle zákona č. 40/1995 Sb. o reklamě v znění pozdějších předpisů?

Potvrdit Odmítnout

Intradyn Tear-Away je radioopakní předem tvarovatelná zaváděcí sada "rozlamovacího" typu

Pro použití na zavádění

  • permanentních stimulačních elektrod
  • balónkových katétrů
  • dočasných stimulačních elektrod
  • drénových katétrů
  • jiných katétrů

Intradyn Tear-Away je konstruován tak, by mohl být vyjmut bez narušení polohy zavedeného katétru. Riziko překroucení nebo traumatických vlivů v místě zavedení je minimalizováno jeho optimálním designem.

Sortiment výrobků IntradynTear-Away
Zavaděč Intradyn Tear-Away se dodává ve všech velikostech od F6 do F12.
Sada zahrnuje punkční jehlu, vodící drát, cévní dilatátor a pouzdro zavaděče Intradyn.

Výhody

Linka s vyznačenými drážkami zajišťuje čisté a snadné roztržení a vyjmutí pouzdra po umístění katétru.
Kruhový konektor přidržuje dilatátor a pouzdro, aby dilatátor nemohl při průchodu cévou vyklouznout z pouzdra.

  • pouzdro: hladce se zužující přechod na cévní dilatátor
  • dilatátor: pružný, minimální trauma pro cévu 
  • vodící drát: vyroben z nerez oceli, pružný hrot J3 
  • jehla: hladce se zužující přechod hrdla pro snadné zavádění drátu