Enteroport® plus ENFit Set 1 000 ml – Transition 

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určené pro odborné pracovníky ve zdravotnictví, nikoliv pro laickou veřejnost. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat, nebo vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění.Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění, tedy osobou oprávněnou předepisovat a vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky.Beru na vědomí, že informace dále obsažené na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníků a jsem si vědom všech rizik a důsledků z toho plynoucích.

Potvrdit Odmítnout

Aplikační set

  • S plnicím vakem 1 000 ml.
  • Stupnice a štítek pro údaje o pacientovi.
  • S přechodovými konektory.

Enteroport® plus ENFit Set 1000 ml – Transition je zdravotnický prostředek. Účelem tohoto zdravotnického prostředku je podávání enterální výživy pomocí kompatibilních pump. Výrobcem tohoto zdravotnického prostředku je B. Braun Avitum Italy S.p.A. se sídlem na adrese Via XXV Luglio, 11, 41037 Mirandola (MO), Itálie.

Před jeho použitím si pečlivě přečtěte informace dodané výrobcem spolu s tímto zdravotnickým prostředkem, protože jsou v nich uvedena rizika spojená s používáním zdravotnického prostředku a další důležité informace.