Gelofusine®

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určeny pouze pro odborné pracovníky ve zdravotnictví. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích společnosti B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat nebo vydávat humánní léčivé přípravky, dle zákona č. 40/1995 Sb. o reklamě v znění pozdějších předpisů.Jsem si vědom rizik spojených s výše uvedenou informací a jsem odborníkem dle zákona č. 40/1995 Sb. o reklamě v znění pozdějších předpisů?

Potvrdit Odmítnout

Želatinový roztok pro objemovou terapii

Gelofusine je 4% roztok sukcinylované želatiny (nazývané též modifikovaná rozpustná želatina) v izotonickém roztoku chloridu sodného o průměrné molekulové hmotnosti (Mh) 30 000 Dal. Sukcinylací želatiny dojde ke vzniku negativního náboje a následkem toho k rozložení struktury. Díky tomuto tvaru zaplní modifikovaná želatina větší objem než nesukcinylované řetězce bílkovin o stejné molekulové hmotnosti.

Výhody

Gelofusine vykazuje objemový účinek po dobu přibližně 3–4 hodin. Je převážně vylučován močí, jenom velmi malé množství stolicí a pouze asi 1% infundovaného množství je metabolizováno.

Další terapie

Gelofusine obsahuje v 1000 ml:

  • Gelatina succinata 40,0 g (modifikovaná rozpustná želatina)
  • Natrii chloridum 7,01 g
  • Natrii hydroxidum 1,36 g
  • Aqua pro iniectione ad 1000 ml