Prontosan® Debridement Pad

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určené pro odborné pracovníky ve zdravotnictví, nikoliv pro laickou veřejnost. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat, nebo vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění.Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění, tedy osobou oprávněnou předepisovat a vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky.Beru na vědomí, že informace dále obsažené na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníků a jsem si vědom všech rizik a důsledků z toho plynoucích.

Potvrdit Odmítnout

Speciální polštářky pro jemné a efektivní čištění ran

  • Materiál z mikrovlákna umožňuje rychlé a šetrné čištění
  • Ideální tvar kapky polštářku zjednodušuje ošetření dutin a těžko přístupných míst
  • Absorbuje exsudát rány
  • Aplikace je bezbolestná
  • Dodáváno ve sterilním balení, které umožňuje komfortní navlhčení polštářku, např. roztokem B. Braun Prontosan®

Prontosan® Debridement Pad je zdravotnický prostředek. Účelem tohoto zdravotnického prostředku je mechanické čištění rány (debridement). Indikace: přípravek se používá k rychlému, efektivnímu a bezpečnému čištění rány. Tampón odstraňuje z rány povlaky a zbytky odumřelých buněk (debris) a absorbuje přebytečný exsudát. Nepoškozuje zdravou tkáň. Bezpečnostní pokyny: Tampón je určen výhradně k jednorázovému použití a nesmí být opakovaně sterilizován. Prostředek je sterilní, dokud je obal uzavřený a nepoškozený. Nepoužívejte tampón pro čištění ran Prontosan® jako krytí rány. Prostředek nesmí být použit v případě známé intolerance nebo alergie na jednu či více jeho složek. Tampón pro čištění ran Prontosan® nelze stříhat k dosažení jiného rozměru. Výrobcem tohoto zdravotnického prostředku je B. Braun Medical AG se sídlem na adrese Seesatz 17, CH-6204 Sempach, Švýcarsko.

Před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití, neboť tento obsahuje informace o rizicích spojených s používáním zdravotnického prostředku a další důležité informace.