31" 4K UHD 2D monitor (PV628) / 27“ Full HD 2D monitor (PV638)

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určené pro odborné pracovníky ve zdravotnictví, nikoliv pro laickou veřejnost. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat, nebo vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění.Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění, tedy osobou oprávněnou předepisovat a vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky.Beru na vědomí, že informace dále obsažené na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníků a jsem si vědom všech rizik a důsledků z toho plynoucích.

Potvrdit Odmítnout

2D monitory

Medicínské monitory pro použití v chirurgických oborech.

Monitory jsou zdravotnický prostředek. Účelem tohoto zdravotnického prostředku je zobrazení videosnímků a grafických obrazů ve vysoké kvalitě ve zdravotnickém prostředí. Indikace: Zobrazení videosnímků a grafických obrazů ve vysoké kvalitě ve zdravotnickém prostředí. Kontraindikace: Tento výrobek nepoužívejte v přítomnosti hořlavých směsí anestetik a vzduchu, kyslíku či oxidu dusného. Žádná část tohoto výrobku nesmí přijít do kontaktu s pacientem. Nikdy se nedotýkejte výrobku a pacienta zároveň. Tento výrobek dokáže zobrazit radiologické (PACS) snímky pouze pro referenční účely, nikoliv diagnostické. Pro kriticky důležité aplikace důrazně doporučujeme, aby byla zajištěna náhradní jednotka pro okamžitou výměnu. Bezpečnostní pokyny: Pro prevenci požáru či úrazu elektrickým proudem nevystavujte jednotku dešti či vlhkosti. Nepoužívejte napájecí kabel s orientovanou zástrčkou se zásuvkou prodlužovacích kabelů nebo jinou zásuvkou, pokud vidlici není možné zasunout. Tento výrobek je navržen tak, aby splňoval požadavky zdravotní bezpečnosti na zařízení v blízkosti pacienta. Výrobcem tohoto zdravotnického prostředku je EIZO Corporation; 153, Shimokashiwano, Hakusan, Ishikawa 924-8566, Japonsko.

Před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití, neboť tento obsahuje informace o rizicích spojených s používáním zdravotnického prostředku a další důležité informace.