31" 4K UHD 3D monitor (PV644) / 32" 3D Full HD monitor (PV648)

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určené pro odborné pracovníky ve zdravotnictví, nikoliv pro laickou veřejnost. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat, nebo vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění.Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění, tedy osobou oprávněnou předepisovat a vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky.Beru na vědomí, že informace dále obsažené na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníků a jsem si vědom všech rizik a důsledků z toho plynoucích.

Potvrdit Odmítnout

3D monitory

Medicínské monitory pro použití v chirurgických oborech.

Monitory 3D jsou zdravotnický prostředek. Účelem tohoto zdravotnického prostředku je zobrazování (3D/2D) obrazů ve zdravotnictví, například obrazů u endoskopické operace. Indikace: Zobrazování (3D/2D) obrazů ve zdravotnictví, například obrazů u endoskopické operace. Kontraindikace: Používání mimo oblast použití. Bezpečnostní pokyny: Zabraňte vniknutí malých předmětů nebo kapalin do vnitřku přístroje. Nainstalujte přístroj na pevné a stabilní místo s použitím ramene nebo stojanu. Neumísťujte přístroj do prašných nebo vlhkých prostředí. Výrobcem tohoto zdravotnického prostředku je Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonsko.

Před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití, neboť tento obsahuje informace o rizicích spojených s používáním zdravotnického prostředku a další důležité informace.