Aesculap Aeos® 

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určené pro odborné pracovníky ve zdravotnictví, nikoliv pro laickou veřejnost. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat, nebo vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění.Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění, tedy osobou oprávněnou předepisovat a vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky.Beru na vědomí, že informace dále obsažené na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníků a jsem si vědom všech rizik a důsledků z toho plynoucích.

Potvrdit Odmítnout

Systém digitálního chirurgického mikroskopu

Lepší zobrazení, vzpřímený postoj při práci a efektivita – to jsou základní atributy nového systému digitálního chirurgického mikroskopu Aesculap Aeos® určeného k mikrochirurgickým operačním zákrokům.

Výhody:

  • Plně digitální robotické řešení.
  • HDR a optimalizace softwaru.
  • Ergonomie pracovního prostředí.
  • Perfektní hloubka ostrosti.
  • Efektivní osvětlení.
  • Zobrazení 16:9.
  • 2× více informací v porovnání s konvenčním okulárem.
  • Fluoescenční mód, mód bílého světla.
     

Aesculap Aeos® je zdravotnický prostředek.