AESCULAP® AICON® Nové sterilizační kontejnery

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určené pro odborné pracovníky ve zdravotnictví, nikoliv pro laickou veřejnost. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat, nebo vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění.Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění, tedy osobou oprávněnou předepisovat a vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky.Beru na vědomí, že informace dále obsažené na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníků a jsem si vědom všech rizik a důsledků z toho plynoucích.

Potvrdit Odmítnout

Aesculap systém sterilizačních kontejnerů série JJ

Sterilizační kontejnery pro 21. století

A JUMP AHEAD IN STERILE SUPPLY MANAGEMENT

Moderní kontejnerový systém AESCULAP® AICON® byl vyvinut ve spolupráci s našimi zákazníky a odpovídá tak aktuálním potřebám v oblasti sterilizace. Jeho užíváním zefektivníte procesy na svém pracovišti a zjednodušíte každodenní práci zdravotnického personálu.

 

Výhody sterilizačních kontejnerů AESCULAP® AICON®:

  • EDS (Enhanced Drying System) výrazně zkracuje dobu sušení.
  • Propracovaný identifikační systém barevných štítků zlepšuje přehlednost jednotlivých kontejnerů.
  • Vylepšené otevírání a zavírání kontejneru eliminuje riziko nedodržení aseptických postupů u materiálů určených k operačnímu výkonu.
  • Unikátní těsnění a technické řešení hran významně snižují možnost nechtěného kontaktu s nesterilními částmi během nakládání se sterilním sítem.
  • Bezpečnější systém plombování pomůže předejít neoprávněné manipulaci a nechtěné kontaminaci obsahu síta.
  • Ergonomický design integrovaných úchytů optimalizuje náročnost práce při manipulaci s kontejnery.

 

Vlastnosti vylepšeného síta AESCULAP® AICON®:

  • Ergonomický design integrovaných úchytů.
  • Identifikační systém shodný s kontejnerem.
  • Perforované dno pro pohodlný proces setování prstencových nástrojů.
  • Hladký design síta umožňující snadné čištění a sušení.

 

Chystáte se zmodernizovat proces sterilizace na svém pracovišti a chcete se dozvědět o kontejnerech AESCULAP® AICON® více? Neváhejte a kontaktujete nás.

Aesculap systém sterilizačních kontejnerů série JJ je zdravotnický prostředek. Účelem tohoto zdravotnického prostředku je vícenásobně použitelná sterilizační nádoba. Slouží jako sterilizační obal pro uložení sterilizovaných předmětů a/nebo textilií během vakuové parní sterilizace a k uchování sterility během skladování a transportu za odpovídajících nemocničních podmínek. Uživateli jsou odborní pracovníci v oblasti nemocniční hygieny a sterilizační techniky, resp. pod jejich vedením a dozorem pracující pomocné síly. Indikace: Systém sterilizačních kontejnerů Aesculap nemá klinické indikace, ale pouze výše uvedený účel použití. Kontraindikace: Nejsou známy kontraindikace. Bezpečnostní pokyny: Všeobecné bezpečnostní pokyny: Před použitím výrobku zkontrolujte jeho funkčnost a bezvadný stav. Aby se předešlo škodám v důsledku neodborné montáže nebo provozu a nebyl ohrožen nárok na záruku: Používejte výrobek pouze podle pokynů uvedených v tomto návodu k použití. Respektujte bezpečnostní informace a pokyny k údržbě. Poškozený nebo vadný sterilizační kontejner nepoužívejte. Jednotlivé poškozené díly okamžitě nahraďte originálními náhradními díly. Zajistěte, aby s výrobkem a s příslušenstvím zacházely pouze osoby s patřičným vzděláním, znalostmi a zkušenostmi. Návod k použití uchovávejte na místě přístupném pro uživatele. Dodržujte všeobecná pravidla a zásady hygieny pro zacházení s kontaminovaným materiálem, sterilizovaným materiálem a materiálem určeným ke sterilizaci. Kontaminace sterilizovaných předmětů: Při kombinování sterilizačního kontejneru s díly jiných výrobců již není zajištěna těsnost sterilizačního kontejneru a jeho funkce jako bariéry proti choroboplodným zárodkům. Navzájem kombinujte pouze produkty sterilizačních kontejnerů Aesculap. Varování: Nebezpečí kontaminace sterilizovaného materiálu sterilizačním kontejnerem, který neobstál ve funkční zkoušce. Vzájemně kombinujte pouze příslušenství / náhradní díly sterilizačních kontejnerů Aesculap. Pozor: Nebezpečí nesterility sterilního materiálu! Sterilizační kontejner nikdy nepřenášejte a nezdvihejte za víko. Rizika, vedlejší účinky a interakce: V současnosti nejsou známa žádná rizika, vedlejší účinky ani vzájemné interakce. Výrobcem zdravotnického prostředku je Aesculap AG se sídlem na adrese Am Aesculap-Platz, 78532 Tuttlingen, Německo.

Před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití, neboť tento obsahuje informace o rizicích spojených s používáním zdravotnického prostředku a další důležité informace.