Ally® Stomické těsnicí kroužky

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určené pro odborné pracovníky ve zdravotnictví, nikoliv pro laickou veřejnost. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat, nebo vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění.Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění, tedy osobou oprávněnou předepisovat a vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky.Beru na vědomí, že informace dále obsažené na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníků a jsem si vědom všech rizik a důsledků z toho plynoucích.

Potvrdit Odmítnout

Těsnicí vyrovnávací kroužek

Ally® Stomické těsnicí kroužky jsou navrženy tak, aby chránily před podtékáním a zároveň chránily kůži. Kroužek tvoří rovnější povrch kolem stomie, pomůže vyplnit prohlubně a kožní záhyby. Těsnicí kroužek lze také jednoduše tvarovat, aplikovat a odstraňovat.

Ally® Stomické těsnicí kroužky se doporučují zejména pro osoby, které mají kožní řasu nebo záhyby kolem stomie. Kroužky jsou také přizpůsobeny pro osoby s horší jemnou motorikou nebo horší obratností rukou.

Ally® Stomické těsnicí kroužky jsou zdravotnický prostředek.