Ally® Vyrovnávací pásky

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určené pro odborné pracovníky ve zdravotnictví, nikoliv pro laickou veřejnost. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat, nebo vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění.Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění, tedy osobou oprávněnou předepisovat a vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky.Beru na vědomí, že informace dále obsažené na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníků a jsem si vědom všech rizik a důsledků z toho plynoucích.

Potvrdit Odmítnout

Elastické pásky pro stomiky

Ally® Vyrovnávací pásky pomáhají posílit přilnavost a udržet bezpečně stomickou pomůcku na místě po celou dobu nošení. Jsou navrženy tak, aby kopírovaly kontury těla i při pohybu.

Ally® vyrovnávací pásky jsou zvláště doporučovány pro osoby se stomií, které mají parastomální kýlu, stomie s prolapsem nebo stomie umístěné v neobvyklé poloze.

Ally® Vyrovnávací pásky jsou zdravotnický prostředek.