Angiodyn zákaznický set 

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určené pro odborné pracovníky ve zdravotnictví, nikoliv pro laickou veřejnost. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat, nebo vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění.Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění, tedy osobou oprávněnou předepisovat a vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky.Beru na vědomí, že informace dále obsažené na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníků a jsem si vědom všech rizik a důsledků z toho plynoucích.

Potvrdit Odmítnout

Individuálně vytvořené rouškovací sady pro intervenční výkony

Podle přání / požadavku vytvoříme sadu obsahující komponenty potřebné pro konkrétní výkon.

Příklad obsahu setu/kitu:

 • Angiografická rouška (počet a umístění otvorů dle přání).
 • Krycí rouška/y.
 • rampy, kohouty, hadičky
 • Operační pláště.
 • Kryty a návleky na zařízení (RTG apod.).
 • Nástroje – skalpely, nůžky, svorky apod.
 • Jehly a stříkačky.
 • Misky.
 • Komprese a gázové tampony.
 • Vodící dráty.
 • Sheathy.
 • Inflační a angiografické stříkačky.

Angiodyn zákaznický set je zdravotnický prostředek – individualizovaná sestava – obsahující různé komponenty pro různé operační výkony. Součástí setu jsou například komprese, gázové tampony, nástroje jako skalpel, nůžky, svorky, jehly, stříkačky, operační a krycí roušky, návleky na RTG zařízení a mobiliář operačního sálu, operační pláště, misky, tlakové kohouty, rampy apod. Výrobcem zdravotnického prostředku je B. Braun Melsungen AG, Schwarzenberger Weg 21, 34212 Melsungen, Německo.

Před použitím si pečlivě přečtěte informace dodané výrobcem spolu s tímto zdravotnickým prostředkem, protože jsou v nich uvedena rizika spojená s používáním zdravotnického prostředku a další důležité informace.