Aplikátory pro titanové svorky DS

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určené pro odborné pracovníky ve zdravotnictví, nikoliv pro laickou veřejnost. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat, nebo vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění.Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění, tedy osobou oprávněnou předepisovat a vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky.Beru na vědomí, že informace dále obsažené na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníků a jsem si vědom všech rizik a důsledků z toho plynoucích.

Potvrdit Odmítnout

Aplikátor pro zavádění DS klipů

Aplikátor pro zavádění DS klipů při chirurgických výkonech.

Aplikátory DS klipů pro otevřenou chirurgii a titanové podvazovací DS klipy se používají k podvazování cév a dutých orgánů a k označování anatomických struktur. Indikace: DS titanové podvazovací klipy (velikosti klipů SMALL až LARGE) - podvazování cév a dutých orgánů, označování anatomických struktur pro radiologickou detekci. DS apendektomický klip (velikost klipu X-LARGE) - odstranění apendixu a dále A. appendicularis podle potřeby. Kontraindikace: Nepoužívat na centrální oběhový systém, na centrální nervový systém, v případě vnímavosti na cizí tělesa z titanu, při antikoncepčních zásazích jako tubální okluze, vasektomie, pro uzavření A./V. renalis, při živém dárcovství ledviny, pouze DS apendektomický klip: u vysoce zánětlivého apendixu s inkluzí báze apendixu. Bezpečnostní pokyny: DS titanové podvazovací klipy smí být používány pouze se speciálním aplikátorem a kleštěmi na odstraňování DS titanových podvazovacích klipů Aesculap. Nesmí se používat aplikátory ani kleště pro odstraňování od jiných výrobců. Produkt používejte pouze při aplikacích, které jsou v souladu s jeho určením, viz Určení účelu. Výrobcem zdravotnického prostředku je Aesculap AG se sídlem na adrese Am Aesculap-Platz, 78532 Tuttlingen, Německo.

Před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití, neboť tento obsahuje informace o rizicích spojených s používáním zdravotnického prostředku a další důležité informace.