APS - automatický svorkovač k vytvoření tabákového stehu k jednorázovému použití

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určené pro odborné pracovníky ve zdravotnictví, nikoliv pro laickou veřejnost. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat, nebo vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění.Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění, tedy osobou oprávněnou předepisovat a vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky.Beru na vědomí, že informace dále obsažené na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníků a jsem si vědom všech rizik a důsledků z toho plynoucích.

Potvrdit Odmítnout

Jednorázový stapler pro vnitřní použití

Jednorázový nástroj na dočasné uzavírání cirkulárních stehů při chirurgických postupech, které se provádějí na střevech, tlustém střevě, jícnu a žaludku. 

Pomocí APS se umístí obvodový pramen 2-0 nylonového šicího materiálu, který se přidrží na místě pomocí svorek z nerezavějící oceli.

Automatický svorkovač k vytvoření tabákového stehu k jednorázovému použití, zkráceně APS, je zdravotnický prostředek a používá se při chirurgických zákrocích v trávicím traktu, tlustém střevě, jícnu a žaludku, k umístění dočasných uzávěrů tabákovým stehem. Tento svorkovač mohou používat pouze kvalifikovaní chirurgové. Upozornění: Stahováním vlákna šicího materiálu nepohybujte tkání. Svorky by se mohly uvolnit z tkáně. Tato sešívačka je chirurgickým nástrojem pouze k jednorázovému použití. Je to sterilní výrobek a byl sterilizován ozářením nebo metodou sterilizace EO. Je-li obal poškozený, výrobek nepoužívejte. Tuto sešívačku mohou používat pouze kvalifikovaní chirurgové. Před použitím zkontrolujte datum expirace a zkontrolujte, zda je obal nepoškozený. Nepoužívejte, pokud existuje poškození nebo podezření na poškození v důsledku nesprávné manipulace během skladování, přepravy nebo přenosu. Varování: Než umístíte lékařský nástroj, pečlivě odstraňte tuk a mezenterium ze tkáňové struktury na úrovni, kde má být umístěn tabákový steh. Tkáňovou strukturu, kde má být umístěn uzávěr formou tabákového stehu, umístěte mezi čelisti lékařského nástroje. Tkáňovou strukturu neumisťujte k žádnému konci čelistí lékařského nástroje, protože by mohla vzniknout mezera v řadě svorek, což by si vyžádalo výměnu švu. Nikdy neuvolňujte bezpečnostní pojistku, dokud nejste připraveni provést lékařským nástrojem steh. Při zavírání čelistí nástroje stiskněte rukojeti zakončené kroužky natolik, by se aktivoval jejich zámek. Pokud rukojeti neuzamknete, může dojít k deformaci sponek, což může porušit integritu tabákového stehu. Než lékařský nástroj odeberete, jeho hranu lze použít jako vodítko k zajištění řezu ve správné vzdálenosti od tabákového stehu. Po odebrání lékařského nástroje zkontrolujte lumen tkáňové struktury, zda nedošlo k možnému prošití svorkami napříč. Než utáhnete vlákno k vytvoření tabákového stehu, umístěte jeden steh. Lékařský nástroj nepoužívejte na tkáně, které se stlačují na méně než 1 mm. Používání lékařského nástroje v těchto případech může vyvolat sepnutí sponkami přes dvojitou tkáň, což by uzavřelo lumen daného orgánu. Tyto lékařské nástroje se dodávají sterilní a jsou určeny k použití pouze v jediném chirurgickém zákroku. Po použití zlikvidujte. Neprovádějte opětovnou sterilizaci. Kontraindikace: Nevhodné k použití při hematomech nebo u třepivých tkání. Nevhodné k použití u tkání s tloušťkou 1 mm nebo menší. Výrobcem tohoto zdravotnického prostředku je Touchstone International Medical Science Co., Ltd. se sídlem: 21A Science Plaza International Science Park, No. 1355 Jinjihu Avenue, 215021 Suzhou, Čína.

Před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití, neboť tento obsahuje informace o rizicích spojených s používáním zdravotnického prostředku a další důležité informace.