Caiman® 5 artikulační

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určené pro odborné pracovníky ve zdravotnictví, nikoliv pro laickou veřejnost. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat, nebo vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění.Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění, tedy osobou oprávněnou předepisovat a vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky.Beru na vědomí, že informace dále obsažené na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníků a jsem si vědom všech rizik a důsledků z toho plynoucích.

Potvrdit Odmítnout

Artikulační, uzavírací a řezné nástroje

Nástroje pokročilé bipolární technologie pro uzávěr cév a separaci tkání v miniinvazivní a otevřené chirurgii.

Caiman® 5 artikulační představuje jedinečný design čelistí s uniformní kompresí tkáně, která dává jistotu jediného spoje. Caiman® s pracovní délkou nástroje 24 cm, 36 cm a 44 cm se používá pro širokou škálu laparoskopických i otevřených chirurgických zákroků s pohyblivým koncem nástroje.

Pohyblivý konec nástroje

Caiman® 5 artikulační představuje jedinečný design čelistí s kloubovým mechanismem. Caiman® 5 artikulační je naše odpověď na volání chirurgů po bipolárním nástroji k uzávěru a preparaci, který vám nabídne větší svobodu pohybu během operací prováděných ve složitých anatomických oblastech.

Svoboda pohybu v malém místě

Čelisti nástroje jsou vybaveny kloubovým mechanismem, díky němuž je manévrování v malých místech snadné.

Efektivní nastavení pohyblivého konce nástroje

Pohyblivý konec nástroje umožňuje přesné nastavení díky vizualizaci bočního pohledu na pozici čelistí.

Kolmé uzavření

Nastavení kloubového mechanismu čelistí na úhel 90° díky kolmému přístupu umožňuje robustní a co nejkratší uzavření.

Caiman® 5 artikulační je zdravotnický prostředek.