Caiman® 5 Maryland artikulační

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určené pro odborné pracovníky ve zdravotnictví, nikoliv pro laickou veřejnost. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat, nebo vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění.Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění, tedy osobou oprávněnou předepisovat a vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky.Beru na vědomí, že informace dále obsažené na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníků a jsem si vědom všech rizik a důsledků z toho plynoucích.

Potvrdit Odmítnout

Aesculap®  Caiman®  5 sešívací a řezací nástroje 

Nástroje pokročilé bipolární technologie pro uzávěr cév a separaci tkání v miniinvazivní a otevřené chirurgii.

Caiman® 5 Maryland artikulační představuje jedinečný design mírně zahnutých čelistí s uniformní kompresí tkáně, která dává jistotu jediného spoje Caiman® s pohyblivým hrotem. V pracovních délkách 36 cm a 44 cm se používá pro různé laparoskopické zákroky.

Čelisti

Mírně zahnuté čelisti určené k uzávěru cév umožňují jednoduchou navigaci ve složité anatomii díky spojení zvýšené disekční výkonnosti a kvalitnější vizualizaci čelistí nástroje za pomoci technologie distálního kloubového napojení hrotu.

Svoboda pohybu v malých místech

Čelisti nástroje jsou vybaveny kloubovým mechanismem, díky němuž je manévrování v malých místech snadné.

Efektivní nastavení pohyblivého konce nástroje

Pohyblivý konec nástroje umožňuje přesné nastavení díky vizualizaci bočního pohledu na pozici čelistí.

Kolmé uzavření

Nastavení kloubového mechanismu čelistí na úhel 90° díky kolmému přístupu umožňuje robustní a co nejkratší uzavření.

Caiman® 5 Maryland artikulační je zdravotnický prostředek.