CSC – intraluminální stapler

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určené pro odborné pracovníky ve zdravotnictví, nikoliv pro laickou veřejnost. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat, nebo vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění.Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění, tedy osobou oprávněnou předepisovat a vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky.Beru na vědomí, že informace dále obsažené na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníků a jsem si vědom všech rizik a důsledků z toho plynoucích.

Potvrdit Odmítnout

Jednorázový stapler pro vnitřní použití

Je určen pro tvorbu anastomóz v oblasti všeobecné chirurgie otevřenou operační technikou. 

Použití stapleru přispívá k zabránění krvácení a prosakování obsahu střeva do dutiny břišní, čímž výrazně přispívá ke snížení komplikací, zkrácení doby hospitalizace a rekonvalescence.

Intraluminální stapler k jednorázovému použití je zdravotnický prostředek. Model CSC se využívá při aplikacích v celém zažívacím traktu na anastomózy typu „od začátku do konce“, „od konce do strany“ a „ze strany na stranu“. Tento stapler mohou používat pouze kvalifikovaní chirurgové. Podmíněná bezpečnost pro MR: Neklinické testy prokázaly, že implantabilní sponka vyrobená z titanové slitiny ve stapleru Touchstone je podmíněně bezpečná pro zobrazování pomocí MR (MR Conditional). Lze ji bezpečně skenovat za následujících podmínek: • Statické magnetické pole o síle 3 Tesla. • Prostorový gradient magnetického pole 720 Gauss/cm. Maximální celotělová průměrná specifická míra absorpce (SAR) 2,7 W/kg na 15 minut skenování. Zahřátí související s MRI: V neklinickém testování došlo u implantabilní sponky z Touchstone stapleru vyrobené ze slitiny titanu ke zvýšení teploty o méně než 2 °C při maximální celotělové průměrné specifické míře absorpce (SAR) 2,7 W/kg, dle kalorimetrie 15 minut MR skenování pomocí MR skeneru (3-Tesla/128-MHz, Excite, Software HDx, Software 14X.M5, General Electric Healthcare, Milwaukee, WI). Kontraindikace: Těžký myxedém. Tento přístroj se nesmí používat tam, kde cílový vnitřní průměr je příliš malý pro vložení nejmenší velikosti stapleru (21 mm), nebo tam, kde jsou stěny tkáně buď příliš tlusté (větší než 2,5 mm) nebo příliš tenké (méně než 1 mm). Nežádoucí účinky nebo komplikace: Žádné nežádoucí reakce ani komplikace se u tohoto produktu v rámci biologických testů neprojevily. Nesprávné použití stapleru lékařem může vést k závažným komplikacím striktury, píštěle a krvácení v místech anastomózy. Výrobcem tohoto zdravotnického prostředku je Touchstone International Medical Science Co., Ltd., se sídlem: 21A Science Plaza International Science Park, No. 1355 Jinjihu Avenue, 215021 Suzhou, Čína.

Před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití, neboť tento obsahuje informace o rizicích spojených s používáním zdravotnického prostředku a další důležité informace.