Columbus Revision®

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určené pro odborné pracovníky ve zdravotnictví, nikoliv pro laickou veřejnost. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat, nebo vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění.Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění, tedy osobou oprávněnou předepisovat a vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky.Beru na vědomí, že informace dále obsažené na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníků a jsem si vědom všech rizik a důsledků z toho plynoucích.

Potvrdit Odmítnout

Moderní systém pro revizní náhradu kolenního kloubu. 

Systém je určen k řešení selhání primárních náhrad s velkými kostními ztrátami a nestabilitou vazivového aparátu.

Koncepce modulárního sestavení umožňuje individuálně přizpůsobit finální implantát anatomii a mechanice každého pacienta. Systém je možné použít i jako primární náhradu v případech kde jsou velké anatomické a mechanické abnormality.

Použití navigačního systému OrthoPilot® zaručuje stabilitu a optimální kinematiku endoprotézy.