CoreHip®

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určené pro odborné pracovníky ve zdravotnictví, nikoliv pro laickou veřejnost. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat, nebo vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění.Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění, tedy osobou oprávněnou předepisovat a vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky.Beru na vědomí, že informace dále obsažené na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníků a jsem si vědom všech rizik a důsledků z toho plynoucích.

Potvrdit Odmítnout

CoreHip® Systém

DESET variant pro různé indikace. JEDNO instrumentárium.
VÍCE individuality.

Moderní femorální dřík

Deset řádků indikace. Jeden přístroj. Více individuality.

Řada dříků CoreHip® umožňuje nezávislou a oddělenou realizaci nastavení individuálního offsetu a délky končetiny, jakož i rekonstrukci individuálního úhlu CCD co nejblíže anatomii pacienta.

CoreHip® je zdravotnický prostředek.

CoreHip®

Řada dříků CoreHip® umožňuje nezávislou a oddělenou realizaci individuálního posunu a délky nohy, jakož i rekonstrukci individuálního úhlu CCD co nejblíže anatomii pacienta.

Design

Systém protéz CoreHip® je systémové řešení s inovativní koncepcí primárních a rozšířených linií s klinicky zřejmým designem, který řeší všechny indikace primární a standardní totální endoprotézy kyčelního kloubu.

Implantát

Systém protéz CoreHip® je systémové řešení s inovativní koncepcí primárních a rozšířených linií s klinicky zřejmým designem, který řeší všechny indikace primární a standardní totální endoprotézy kyčelního kloubu.

Nástroje

Systém protéz CoreHip® je systémové řešení s inovativní koncepcí primárních a rozšířených linií s klinicky zřejmým designem, který řeší všechny indikace primární a standardní totální endoprotézy kyčelního kloubu.

Videa

  • CoreHip® Systém

    Představení CoreHip®

  • Please enable marketing cookies to enable Youtube Video

    CoreHip® Systém

    CoreHip® v praxi