Cyto-Set®  

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určené pro odborné pracovníky ve zdravotnictví, nikoliv pro laickou veřejnost. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat, nebo vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění.Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění, tedy osobou oprávněnou předepisovat a vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky.Beru na vědomí, že informace dále obsažené na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníků a jsem si vědom všech rizik a důsledků z toho plynoucích.

Potvrdit Odmítnout

Uzavřený systém pro bezpečnou přípravu a aplikaci cytotoxických léků

Nový, optimalizovaný design soupravy Cyto-Set® je zcela v souladu s naším konceptem Bezpečné Infuzní Terapie, jehož cílem je ochrana zdravotnického personálu i pacientů. 

Vysoký bezpečnostní standard a široká nabídka variant soupravy Cyto-Set® představuje jedinečný a výjimečný prostředek v oblasti přípravy léků. Při aplikaci léku na oddělení jistě oceníte snadnější manipulaci se soupravami Cyto-Set®. Kromě toho, použití těchto souprav zvyšuje bezpečnost celého procesu podání léku.

Škála variant souprav Cyto-Set® je široká a nabízí vhodné a bezpečné řešení podání cytostatických léků pro všechny situace. 

Použití soupravy Cyto-Set® spolu se soupravou Cyto-Set® Mix představuje uzavřený systém, a to od přípravy léku v lékárně, přes podání léku na oddělení, až po likvidaci celého kompletu.

Cyto-Set® je zdravotnický prostředek.