Dagrofil®

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určené pro odborné pracovníky ve zdravotnictví, nikoliv pro laickou veřejnost. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat, nebo vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění.Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění, tedy osobou oprávněnou předepisovat a vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky.Beru na vědomí, že informace dále obsažené na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníků a jsem si vědom všech rizik a důsledků z toho plynoucích.

Potvrdit Odmítnout

Nevstřebatelný šicí materiál

Dagrofil® je syntetický nevstřebatelný, nepotahovaný, pletený polyfilní šicí materiál. Vyrábí se z polyesterových vláken v zelené nebo bílé barvě.

Charakteristiky:

  • Vysoká pevnost v přímém tahu i v místě uzlu
  • Vynikající bezpečnost uzlu
  • Nízká tkáňová reaktivita

Indikace:

  • Obecná chirurgie
  • Ortopedie
  • Ligatury, podvazy

Dagrofil® je zdravotnický prostředek. Jedná se o sterilní, nevstřebatelný, opletený polyesterový materiál k chirurgickému šití vyrobený z polyetylen tereftalátu. Ke snadnějšímu rozlišení se Dagrofil® dodává ve dvou barevných provedeních: bílé nebarvené a zelené barvené zeleným pigmentem D&C č. 6 (C.I. 61565). Dagrofil® splňuje všechny požadavky Evropského lékopisu v aktuálním vydání na sterilní nevstřebatelné sutury. Indikace k použití: Materiál Dagrofil® je určen k použití při aproximaci a/nebo ligaci měkkých tkání, kde je vhodné použití nevstřebatelného stehu, zejména v ortopedii, porodnictví a gynekologii, plastické a rekonstrukční chirurgii a všeobecné chirurgii. Mechanismus účinku: Dagrofil® vyvolává v tkáních minimální, akutní, zánětlivou reakci, po níž dochází k postupnému opouzdření šicího materiálu vazivovou pojivovou tkání. Stehy Dagrofil® lidské tělo nevstřebává a nejsou známa znatelná oslabení pevnosti v tahu po implantaci. Kontraindikace: Použití stehů Dagrofil® je kontraindikováno u pacientů se známou citlivostí nebo alergiemi na polyetylen tereftalát a/nebo zelený pigment D&C č. 6 (C.I. 61565). Použití stehů Dagrofil® je kontraindikováno při přímém kontaktu se srdcem nebo centrálním oběhovým systémem či centrální nervovou soustavou. Způsob použití: Stehy je nutno vybírat v závislosti na tkáni, která se má sešít, na nutném specifickém průběhu léčby zranění, rozsáhlosti rány, kondici pacienta a specifické technice šití. Jako nevstřebatelný materiál stehů Dagrofil® může v případě potřeby zůstat na svém místě, ale za normálních okolností jsou podle stavu rány vyjímány stehy z kůže během 30 dnů. Rozhodnutí o odstranění kožních stehů a zvolená technika odstranění stehů zůstává na uvážení zdravotnického personálu. Varování: Dagrofil® se nesmí opakovaně sterilizovat. Otevřené a nepoužité nebo poškozené balení zlikvidujte. Výrobek nepoužívejte opakovaně: Nebezpečí infekce pro pacienty a/nebo uživatele a snížení funkčnosti produktu z důvodu znovupoužití. Nebezpečí poranění, onemocnění či smrtelné nemoci z důvodu kontaminace a/nebo nesprávné funkce produktu. Nežádoucí účinky: Jako u ostatního šicího materiálu může vést dlouhodobý kontakt se slanými roztoky, například močí a žlučí, k litiáze. Stejně jako u všech stehů se může po implantaci příležitostně objevit přechodná zánětlivá reakce a dočasné podráždění s hematomem a bolest v místě poranění. Již vzniklé infekce se mohou příležitostně rozšířit v důsledku přítomnosti cizího tělesa. Nelze vyloučit příležitostné rozestoupení rány a reakce. Výrobcem tohoto zdravotnického prostředku je B. Braun Surgical, S.A. se sídlem na adrese Ctra. de Terrassa 121, 08191 Rubí, Španělsko.

Před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití, neboť tento obsahuje informace o rizicích spojených s používáním zdravotnického prostředku a další důležité informace.