Dagrofil®

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určené pro odborné pracovníky ve zdravotnictví, nikoliv pro laickou veřejnost. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat, nebo vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění.Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění, tedy osobou oprávněnou předepisovat a vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky.Beru na vědomí, že informace dále obsažené na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníků a jsem si vědom všech rizik a důsledků z toho plynoucích.

Potvrdit Odmítnout

Nevstřebatelný šicí materiál

Dagrofil® je syntetický nevstřebatelný, nepotahovaný, pletený polyfilní šicí materiál. Vyrábí se z polyesterových vláken v zelené nebo bílé barvě.

Charakteristiky:

  • Vysoká pevnost v přímém tahu i v místě uzlu
  • Vynikající bezpečnost uzlu
  • Nízká tkáňová reaktivita

Indikace:

  • Obecná chirurgie
  • Ortopedie
  • Ligatury, podvazy

Dagrofil® je zdravotnický prostředek.