Data module compactplus

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určené pro odborné pracovníky ve zdravotnictví, nikoliv pro laickou veřejnost. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat, nebo vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění.Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění, tedy osobou oprávněnou předepisovat a vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky.Beru na vědomí, že informace dále obsažené na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníků a jsem si vědom všech rizik a důsledků z toho plynoucích.

Potvrdit Odmítnout

Bezproblémová datová komunikace až pro 18 přístrojů compactplus

Bezproblémová datová komunikace

Datový modul compactplus je centrální rozhraní umožňující bezproblémové propojení infuzních pump compactplus do nemocniční informační sítě. Generované záznamy lze využít k automatické dokumentaci infuzní terapie v propojeném systému EMR.

Datový modul compactplus navíc otevírá přístup k aplikacím B. Braun OnlineSuite, jako je OneView pro monitorování infuzní terapie a UploadManager pro snadnou úpravu a nahrání knihovny léčiv, konfigurací a aktualizací firmvéru přes nemocniční informační síť do jednotlivých přístrojů.

Výhody

  • Jeden datový modul compactplus  pro připojení až 18 přístrojů do nemocniční informační sítě
  • Plný rozsah síťového připojení (WLAN a/b/g/n, LAN (10/100/1000 Mbit/s) a sériové rozhraní)
  • Konektor USB 2.0 pro přenos souborů knihoven léčiv
  • Snadná montáž bez použití speciálních nástrojů
  • IP 34