Diacan® Flex

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určené pro odborné pracovníky ve zdravotnictví, nikoliv pro laickou veřejnost. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat, nebo vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění.Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění, tedy osobou oprávněnou předepisovat a vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky.Beru na vědomí, že informace dále obsažené na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníků a jsem si vědom všech rizik a důsledků z toho plynoucích.

Potvrdit Odmítnout

Arteriovenózní (A/V) krevní set pro hemodialýzu 

Jednorázový flexibilní bezpečnostní katétr pro periferní cévní přístup za účelem mimotělního čištění krve s výjimkou kontinuálního čištění krve. 

Tento výrobek je opatřen integrovaným bezpečnostním krytem, který po vyjmutí jehly automaticky zakryje špičku jehly, aby nedošlo k poranění jehlou, a integrovaným ventilem na ovládání toku krve pro prevenci expozice krve. Po vytažení samotné jehly zůstává v cévním přístupu pacienta flexibilní katétr.

Diacan® Flex je zdravotnický prostředek.