Discofix® C - sety vícecestných ventilů s tříprvkovou rampou

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určené pro odborné pracovníky ve zdravotnictví, nikoliv pro laickou veřejnost. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat, nebo vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění.Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění, tedy osobou oprávněnou předepisovat a vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky.Beru na vědomí, že informace dále obsažené na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníků a jsem si vědom všech rizik a důsledků z toho plynoucích.

Potvrdit Odmítnout

Uzavřený ventilový systém pro infuzní terapii a monitorování

3 prvková rampa Discofix® C s prodlužovací hadičkou, kterou lze volitelně doplnit o:

  • Infuzni filtr Intrapur® Plus  0,2 μm.
  • Zpětný ventil Infuvalve®.
  • Spirálovou prodlužovací hadičku.
  • 3 cestné uzavírací ventily Discofix® C.

Discofix® C je zdravotnický prostředek.