Discofix® C - trojcestný kohout se spojovací hadičkou

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určené pro odborné pracovníky ve zdravotnictví, nikoliv pro laickou veřejnost. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat, nebo vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění.



Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění, tedy osobou oprávněnou předepisovat a vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky.



Beru na vědomí, že informace dále obsažené na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníků a jsem si vědom všech rizik a důsledků z toho plynoucích.

Potvrdit Odmítnout

Systémy kohoutků pro infuzní léčbu a monitoraci

  • Odolný vůči agresivním účinkům farmak.
  • Těsnost napojení při dlouhodobé aplikaci.
  • Zabraňuje netěsnostem, kontaminaci a riziku vzduchové embolie.
  • Pohodlný přístup pro aplikaci a aspiraci.
  • Umožňuje zjistit správnou polohu hmatem.
  • Dlouhodobé použití.

Discofix® C je zdravotnický prostředek.