Discofix® C

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určené pro odborné pracovníky ve zdravotnictví, nikoliv pro laickou veřejnost. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat, nebo vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění.Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění, tedy osobou oprávněnou předepisovat a vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky.Beru na vědomí, že informace dále obsažené na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníků a jsem si vědom všech rizik a důsledků z toho plynoucích.

Potvrdit Odmítnout

Trojcestný kohout

  • Liporezistentní.
  • Odolný vůči agresivním účinkům farmak.
  • Těsnost napojení při dlouhodobé aplikaci.
  • Zabraňuje netěsnostem, kontaminaci a riziku vzduchové embolie.
  • Pohodlný přístup pro aplikaci a aspiraci.
  • Umožňuje zjistit správnou polohu hmatem.
  • Dlouhodobé použití.

Discofix® a Discofix® C jsou zdravotnické prostředky. Účelem tohoto zdravotnického prostředku je pohodlný přístup pro aplikaci a aspiraci. Bezpečnostní pokyny: Použijte aseptickou techniku. V souladu s protokolem instituce otřete před použitím místo vpichu. Použijte samčí spojovací kus Luerova typu bez jehly. Stříkačku Luer Slip je třeba ručně dotáhnout na ventil pootočením o 90°. Propláchněte v souladu s protokolem příslušné instituce. Vyměňujte v souladu s pokyny národního protokolu a/nebo příslušné instituce. Doporučujeme zcela naplnit hadičku k uzavíracímu ventilu. Není-li naplněno pečlivě, může v infuzním systému zůstat až 0,15 ml vzduchu na jeden ventil. Dezinfikujte ventil hadříkem Softa® Cloth, otřete podle pokynů. Opětovné použití zařízení určených k jednorázovému použití představuje pro pacienta nebo uživatele potenciální riziko. Může vést ke kontaminaci nebo zhoršení funkčnosti zařízení, což může zapříčinit zranění, nemoc, případně smrt pacienta. Nepoužívejte, pokud je balení poškozeno. Neresterilizujte. Výrobcem tohoto zdravotnického prostředku je B. Braun Melsungen AG se sídlem na adrese Carl-Braun-Straße 1, 34212 Melsungen, Německo.

Před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití, neboť tento obsahuje informace o rizicích spojených s používáním zdravotnického prostředku a další důležité informace.