EinsteinVision® 3.0 FI

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určené pro odborné pracovníky ve zdravotnictví, nikoliv pro laickou veřejnost. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat, nebo vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění.Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění, tedy osobou oprávněnou předepisovat a vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky.Beru na vědomí, že informace dále obsažené na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníků a jsem si vědom všech rizik a důsledků z toho plynoucích.

Potvrdit Odmítnout

Nabízí exkluzivní obraz a ostrost ve 4K zobrazení na 32” monitoru ve 2D/3D režimu s možností ICG technologie.

Nejmodernější technologie 2D/3D zobrazení v laparoskopii.

EinsteinVision® 3.0 FI představuje ucelený a uživatelsky přívětivý systém, který odpovídá aktuálním trendům v miniinvazivní operativě.

Standardem systému EinsteinVision® je brilantně ostrý obraz. EinsteinVision® nabízí nejen exkluzivní obraz a ostrost, ale i možnost Full HD až 4K zobrazení na 32” monitoru s naprosto věrným 3D zobrazením s možností ICG technologie.

 

Výhody:

  • Prevence mlžení endoskopu elektronicky řízeným integrovaným vyhříváním v distálním konci endoskopu zajišťuje optimální teplotu endoskopu v celém průběhu laparoskopického výkonu.
  • Digitální otáčení obrazu o 180° pro zjednodušení operatérovy orientace v operačním poli.
  • Nabídka endoskopů s úhlem pohledu 30° nebo 0°.
  • Automatické ostření kamery „autofocus“ pro stále ostrý obraz.
  • Univerzální zobrazovací platforma – kamerová jednotka pro napojení 3D laparoskopů a zároveň všech typů konvenčních 2D kamerových hlav Aesculap.
  • Koncept speciálního sterilního návleku endoskopu a kamerové hlavy prodlužuje životnost systému. Kamerová hlava s endoskopem navíc setrvává na sále a je stále připravena k okamžitému použití.
  • Pokročilá obrazová nastavení u všech uživatelských módů, jako je zvýraznění tkáňových struktur, speciální zobrazovací algoritmus pro redukci kouře, funkce PoP (Picture out of Picture), rozdělení displeje na dva obrazy. Díky těmto funkcím je zabezpečeno optimální zobrazení ve všech situacích.
  • Inovativní ICG režim zobrazuje v reálném čase prokrvení a vitalitu operovaných tkání.
  • Systém EinsteinVision 3.0 FI podporuje uvedené fluorescenční zobrazení ve 2D i ve 3D režimu, bez nutnosti dodatečných investic, a navíc v různých režimech – od přirozeného obrazu přes překrytí zeleným spektrem, monochromatickým zobrazením až po kvantitativní zobrazení, kde se v barevném spektru odráží kumulace fluorescenční látky.

Kontrolní jednotka kamery EV3.0 slouží k 3D a 2D vizualizaci vnitřního prostoru těla během minimálně invazivních chirurgických zákroků. Použití v kombinaci s kamerovou hlavou slouží k 3D a 2D vizualizaci intrakorporální chirurgické oblasti během endoskopických diagnostických a chirurgických výkonů. Kontrolní jednotka kamery EV3.0 se používá pouze k vizualizaci, nikoli k diagnostice. Indikace: s používáním samotné kontrolní jednotky kamery EV3.0 PV630 nejsou spojeny žádné indikace, pokud je oddělena od endoskopického systému. Indikace pro aplikaci endoskopie závisí na stavu pacienta a individuální analýze rizika a přínosu chirurgem.  Kontraindikace: Použití komponent EinsteinVision a jejich příslušenství je kontraindikováno, pokud jsou z jakéhokoli důvodu kontraindikovány endoskopické postupy. Stejně jako u jakéhokoli chirurgického zákroku, je také při použití kamerových komponent EinsteinVision nutné zvážit velikost pacienta a objem pracovního prostoru. V závislosti na nemoci pacienta mohou existovat kontraindikace, které se váží na celkový stav pacienta nebo na specifický vzorec onemocnění. Bezpečnostní pokyny: Výrobek používejte pouze souladu s návodem k použití. Před použitím zkontrolujte, zda je produkt v dobrém funkčním stavu. Před použitím zařízení proveďte funkční zkoušky. Produkt nepoužívejte, pokud během kontrol a zkoušek zjistíte odchylky. Výrobek používejte s doporučenými komponenty a příslušenstvím. Plnou funkčnost produktu lze zaručit pouze při použití doporučených komponent příslušenství. Navíc odkazujeme na účel použití příslušných hlav kamery a komponent.  Před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití, neboť tento obsahuje informace o rizicích spojených s používáním zdravotnického prostředku a další důležité informace. Výrobcem zdravotnického prostředku je Aesculap AG se sídlem na adrese Am Aesculap-Platz, 78532 Tuttlingen, Německo.

Před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití, neboť tento obsahuje informace o rizicích spojených s používáním zdravotnického prostředku a další důležité informace.

Související produkty

EinsteinVision® 3D systém
Další
31" 4K UHD 3D monitor (PV644) / 32" 3D Full HD monitor (PV648)
Další