EinsteinVision® 3D systém

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určené pro odborné pracovníky ve zdravotnictví, nikoliv pro laickou veřejnost. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat, nebo vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění.Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění, tedy osobou oprávněnou předepisovat a vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky.Beru na vědomí, že informace dále obsažené na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníků a jsem si vědom všech rizik a důsledků z toho plynoucích.

Potvrdit Odmítnout

3D/2D kontrolní jednotka kamery EinsteinVision 3.0 PV630

3D/2D kamerový systém pro vizualizaci při laparoskopických výkonech.

Kontrolní jednotka kamery EV3.0 je zdravotnický prostředek, který slouží k 3D a 2D vizualizaci vnitřního prostoru těla během minimálně invazivních chirurgických zákroků. Použití v kombinaci s kamerovou hlavou slouží k 3D a 2D vizualizaci intrakorporální chirurgické oblasti během endoskopických diagnostických a chirurgických výkonů. Kontrolní jednotka kamery EV3.0 se používá pouze k vizualizaci, nikoli k diagnostice. Indikace: S používáním samotné kontrolní jednotky kamery EV3.0 PV630 nejsou spojeny žádné indikace, pokud je oddělena od endoskopického systému. Indikace pro aplikaci endoskopie závisí na stavu pacienta a individuální analýze rizika a přínosu chirurgem.  Kontraindikace: Použití komponent EinsteinVision a jejich příslušenství je kontraindikováno, pokud jsou z jakéhokoli důvodu kontraindikovány endoskopické postupy. Stejně jako u jakéhokoli chirurgického zákroku, je také při použití kamerových komponent EinsteinVision nutné zvážit velikost pacienta a objem pracovního prostoru. V závislosti na nemoci pacienta mohou existovat kontraindikace, které se váží na celkový stav pacienta nebo na specifický vzorec onemocnění. Bezpečnostní pokyny: Výrobek používejte pouze souladu s návodem k použití. Před použitím zkontrolujte, zda je produkt v dobrém funkčním stavu. Před použitím zařízení proveďte funkční zkoušky. Produkt nepoužívejte, pokud během kontrol a zkoušek zjistíte odchylky. Výrobek používejte s doporučenými komponenty a příslušenstvím. Plnou funkčnost produktu lze zaručit pouze při použití doporučených komponent příslušenství. Navíc odkazujeme na účel použití příslušných hlav kamery a komponent. Výrobcem zdravotnického prostředku je Aesculap AG se sídlem na adrese Am Aesculap-Platz, 78532 Tuttlingen, Německo.

Před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití, neboť tento obsahuje informace o rizicích spojených s používáním zdravotnického prostředku a další důležité informace.