Řídicí jednotka ELAN 4 electro GA800

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určené pro odborné pracovníky ve zdravotnictví, nikoliv pro laickou veřejnost. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat, nebo vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění.Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění, tedy osobou oprávněnou předepisovat a vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky.Beru na vědomí, že informace dále obsažené na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníků a jsem si vědom všech rizik a důsledků z toho plynoucích.

Potvrdit Odmítnout

Motorový systém

ELAN 4 elektro poskytuje výkon, nabízí přesnost a jednoduchost. 

Pokrývá širokou škálu chirurgických indikací včetně orální, maxilofaciální, neuro, spinální a ORL chirurgie bez jakéhokoli kompromisu ohledně spolehlivosti, životnosti nebo výkonnostních kritérií stanovených každou indikací.

Je držitelem ceny iF world design award, v oboru medicíny a zdravotní péče o produkt a kategorii, je celosvětově uznáván jako symbol excelence designu ve své třídě.

 

Výkonnost:

 • Integrované motory.
 • Vypínač integrovaný do kabelu ke spojce motoru.
 • Přímý přenos otáček motoru, což přináší:
  • Tichý a hladký chod.
  • Nedochází ke ztrátě výkonu.
  • Vysoká spolehlivost.
  • Kompaktní konstrukce, žádné vypínače navíc.

 

Přesnost: 

 • Nová pozice motoru
  • Nástavce jsou kratší a lehčí.
  • Ergonomický.
  • Pohodlné a spolehlivé uchopení.

 

Jednoduchost:

 • Veškeré párování je kompatibilní s technologií plug and play.
 • Standardizovaná  délka vrtáků a frézek a jejich jasné označení.
 • Všechny ovládací prvky jsou zlacené.

 

Mimořádně snadné používání:

 • Zjednodušená chirurgická sada s méně prvky.
 • Nástavce vždy obsahují správný motor.
 • Všechny typy a velikosti vrtáků a frézek jsou k dispozici pro všechny délky nástavců.

Motorový systém ELAN 4 electro je zdravotnický prostředek. Účelem tohoto systému je: použití při opracování tvrdých tkání, chrupavek, kostních náhrad a podobných materiálů, našroubování a vyšroubování kostních hrotů, pohon šroubovacích nástrojů, řezání, frézování, vrtání, vkládání Kirschnerových drátů v kombinaci s patřičným násadcem a nástrojem. Indikace: oddělování, odstraňování, modelování tvrdé tkáně, chrupavky, příbuzných materiálů a materiálů na náhradu kostí, způsob a oblast použití závisí na zvoleném nástroji. Kontraindikace: výrobek není dovoleno používat v centrálním nervovém systému, příp. centrálním oběhovém systému. Bezpečnostní pokyny: používejte výrobek pouze v souladu s účelem použití; prostudujte si návod k použití, postupujte podle něj a uschovejte si ho; výrobek a příslušenství mohou používat výhradně osoby s patřičným vzděláním, znalostmi a zkušenostmi; nepoužívejte nikdy výrobek z otevřeného nebo poškozeného sterilního balení; výrobek před každým použitím prohlédněte, zda na něm nejsou volné, deformované, rozlomené, popraskané nebo odlomené díly; výrobek po uplynutí doby použitelnosti již nepoužívejte žádný poškozený nebo vadný výrobek; poškozený výrobek ihned vyřaďte; výrobek připojujte pouze k napájecí síti s ochranným vodičem; výrobek používejte pouze k určenému použití výrobek neupravujte; výrobek používejte mimo oblasti s nebezpečím výbuchu (např. oblasti s vysoce čistým kyslíkem nebo anestetickými plyny). Rizika: nebezpečí poranění, úrazu a materiálních škod při používání výrobku v rozporu s jeho určeným použitím; nebezpečí poranění, úrazu a materiálních škod v důsledku nesprávné manipulace s výrobkem; nebezpečí infekce a kontaminace pacienta, nebo uživatele; nebezpečí poranění a materiálních škod v důsledku neúmyslného spuštění aplikační součásti nebezpečí spálení pokožky a tkáně při použití tupých nástrojů; nebezpečí poranění při připojování/odpojování násadců/nástrojů v poloze On v důsledku neúmyslného spuštění aplikační součásti; nebezpečí infekce v důsledku tvorby aerosolu; riziko poškození výrobku v důsledku použití nevhodných čistících/desinfekčních prostředků a/nebo příliš vysokých teplot; nebezpečí poranění při použití výrobku mimo zorné pole; ohrožení života pacienta a uživatele v důsledku nesprávného fungování a/nebo výpadku bezpečnostních opatření; nebezpečí koagulace tkáně pacienta a popálení; pacienta a uživatele horkou aplikační součástí či nástrojem; nebezpečí ohrožení života v důsledku zásahu elektrickým proudem; nebezpečí požáru a výbuchu; riziko poškození produktu pádem. Výrobcem zdravotnického prostředku je Aesculap, Am Aesculap-Platz, 78532 Tuttlingen, Germany.

Před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití, neboť tento obsahuje informace o rizicích spojených s používáním zdravotnického prostředku a další důležité informace.