ELC – Endoskopický lineární stapler s nožem (katr) a jednorázová jednotka se zásobníkem

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určené pro odborné pracovníky ve zdravotnictví, nikoliv pro laickou veřejnost. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat, nebo vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění.Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění, tedy osobou oprávněnou předepisovat a vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky.Beru na vědomí, že informace dále obsažené na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníků a jsem si vědom všech rizik a důsledků z toho plynoucích.

Potvrdit Odmítnout

Jednorázový stapler pro vnitřní použití

  • Katr je stapler určený na současné přetnutí / přeříznutí tkáně, cév a sešití v laparoskopické operativě. 
  • Současně jej lze využít na „side-to-side“ anastomózy. Hlavní využití je v břišní chirurgii, bariatrii a hrudní chirurgii. 
  • Přínosem je eliminace krvácení oddělených a sešitých částí tkáně, čímž přispívá ke snížení komplikací, zkrácení doby hospitalizace a rekonvalescence.

MG – náplň do endoskopického lineárního katru

ELC – Endoskopický lineární stapler s nožem (katr) a jednorázová jednotka se zásobníkem jsou zdravotnické prostředky.