Endoskopický vozík

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určené pro odborné pracovníky ve zdravotnictví, nikoliv pro laickou veřejnost. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat, nebo vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění.Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění, tedy osobou oprávněnou předepisovat a vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky.Beru na vědomí, že informace dále obsažené na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníků a jsem si vědom všech rizik a důsledků z toho plynoucích.

Potvrdit Odmítnout

Vozík pro umístění endoskopických přístrojů

Pojízdný a bržděný vozík pro umístění a převoz endoskopických přístrojů.

Endoskopický vozík je zdravotnický prostředek. Účelem tohoto zdravotnického prostředku je použití v endoskopii v humánním lékařství. Slouží k přepravě a rozmístění přístrojů a příslušenství pro chirurgické aplikace, jako je endoskopie. Indikace: Použití endoskopického vozíku není omezeno na definovanou skupinu pacientů (pohlaví, věk, hmotnost atd.). Kontraindikace: Nejsou známy. Bezpečnostní pokyny: Kombinujte společně pouze výrobky Aesculap. Dodržujte platné normy. Všechny kabely tahejte pouze za zástrčku. Neotvírejte izolační transformátor s monitorovacím relé PV828/PV828U.  Výrobcem zdravotnického prostředku je Aesculap AG se sídlem na adrese Am Aesculap-Platz, 78532 Tuttlingen, Německo.

Před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití, neboť tento obsahuje informace o rizicích spojených s používáním zdravotnického prostředku a další důležité informace.