EnduRo

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určené pro odborné pracovníky ve zdravotnictví, nikoliv pro laickou veřejnost. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat, nebo vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění.Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění, tedy osobou oprávněnou předepisovat a vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky.Beru na vědomí, že informace dále obsažené na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníků a jsem si vědom všech rizik a důsledků z toho plynoucích.

Potvrdit Odmítnout

Rotační systém náhrady kolenního kloubu

Životnost, pohyblivost a zajištění proti dislokaci.

Inovativní endoprotézu kolenního kloubu EnduRo tvoří spojený závěsný bikondylární implantát, který byl vyvinut pro léčbu závažných defektů kosti a insuficience vazivového aparátu kolene.

Systém kolenní endoprotézy EnduRo plní tři základní úkoly: dlouhou životnost, pohyblivost a zajištění proti dislokaci.

Prvním ze základních úkolů systému EnduRo je dlouhodobá životnost. Byly odstraněny problémy, které v minulosti doprovázely používání spojených endoprotéz (vzniklé zejména v důsledku abrazivního opotřebení kloubní plochy a vlivem prostorového uspořádání, výrazně odlišného od fyziologických požadavků) a které vedly k předčasnému uvolnění a selhání implantátu. Endoprotézy kolenního kloubu EnduRo vycházejí z nové koncepce biomechanických materiálů, které prakticky eliminují mechanismy způsobující poškození implantátu a ztrátu jeho funkce. Tyto nové materiály jsou nezbytnou podmínkou prodloužení životnosti rotačních výkyvných endoprotéz a primárních kondylárních implantátů.

Dalším, pro pacienta velmi důležitým faktorem, je pohyblivost. EnduRo nabízí ± 12° rotaci ve vertikální ose, flekční úhel nejméně 140°, zvyšovaný dále pomocí sofistikované technologie zdvihu o 3 mm, a hyperextenzi až 3o, bezpečně omezenou prostřednictvím inovativní interakce femuru a kluzného povrchu z PE.

Třetí hlavní výhodou je zajištění proti dislokaci. Rotační osa kuželovitého tvaru, spolehlivě upevněná v tibiálním plateau, je spojena s vnitřním kuželem výkyvného femorálního kruhu. Systém navíc doplňuje pojistná matice, začleněná harmonicky do designu výkyvného kruhu.