EnduRo

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určené pro odborné pracovníky ve zdravotnictví, nikoliv pro laickou veřejnost. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat, nebo vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění.Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění, tedy osobou oprávněnou předepisovat a vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky.Beru na vědomí, že informace dále obsažené na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníků a jsem si vědom všech rizik a důsledků z toho plynoucích.

Potvrdit Odmítnout

Rotační systém náhrady kolenního kloubu

Životnost, pohyblivost a zajištění proti dislokaci.

Inovativní endoprotézu kolenního kloubu EnduRo tvoří spojený závěsný bikondylární implantát, který byl vyvinut pro léčbu závažných defektů kosti a insuficience vazivového aparátu kolene.

Systém kolenní endoprotézy EnduRo plní tři základní úkoly: dlouhou životnost, pohyblivost a zajištění proti dislokaci.

Prvním ze základních úkolů systému EnduRo je dlouhodobá životnost. Byly odstraněny problémy, které v minulosti doprovázely používání spojených endoprotéz (vzniklé zejména v důsledku abrazivního opotřebení kloubní plochy a vlivem prostorového uspořádání, výrazně odlišného od fyziologických požadavků) a které vedly k předčasnému uvolnění a selhání implantátu. Endoprotézy kolenního kloubu EnduRo vycházejí z nové koncepce biomechanických materiálů, které prakticky eliminují mechanismy způsobující poškození implantátu a ztrátu jeho funkce. Tyto nové materiály jsou nezbytnou podmínkou prodloužení životnosti rotačních výkyvných endoprotéz a primárních kondylárních implantátů.

Dalším, pro pacienta velmi důležitým faktorem, je pohyblivost. EnduRo nabízí ± 12° rotaci ve vertikální ose, flekční úhel nejméně 140°, zvyšovaný dále pomocí sofistikované technologie zdvihu o 3 mm, a hyperextenzi až 3o, bezpečně omezenou prostřednictvím inovativní interakce femuru a kluzného povrchu z PE.

Třetí hlavní výhodou je zajištění proti dislokaci. Rotační osa kuželovitého tvaru, spolehlivě upevněná v tibiálním plateau, je spojena s vnitřním kuželem výkyvného femorálního kruhu. Systém navíc doplňuje pojistná matice, začleněná harmonicky do designu výkyvného kruhu.

EnduRo je zdravotnický prostředek.

Vzhledem k dnešní rostoucí demografické situaci budou revizní operace hrát významnou roli i v budoucnosti. Specifické výzvy spojené s revizemi závěsných implantátů vyžadují implantát, který plní funkce kolaterálního vazivového aparátu, aniž by omezoval základní funkce kloubu, jako je flexe a rotace.

Systém EnduRo tuto flexibilitu nabízí díky možnosti rotace o 24° a úhlu flexe až 140°. Důmyslná technologie zdvihu osového mechanismu podporuje osu a zároveň zabraňuje dislokaci a umožňuje zavedení tibiálního dříku posunutého v blízkosti kloubní linie. Osa je spojena s femorální komponentou prostřednictvím kónického kužele a je vybavena pojistnou maticí, která zabraňuje dislokaci.

Rozsáhlé portfolio produktů zahrnující různé velikosti implantátů, augmentů, nástavců dříků a kluzných ploch poskytuje chirurgovi flexibilitu při přizpůsobování implantátu pacientovi. Systém EnduRo je založen na použití osvědčených kobalt-chrom-molybdenových komponent v kombinaci s PEEK vyztuženým uhlíkovými vlákny jako materiálem pro osově nosné komponenty. Slibné výsledky in vitro ukázaly, že lze očekávat zvýšenou životnost těchto komponent implantátu.[1]

Kromě toho může volitelná verze AS Advanced Surface snížit uvolňování kovových iontů a zlepšit chování při opotřebení, což bylo prokázáno během in-vitro experimentů.[2-5] Pro úspěch zákroku je zásadní přesné provedení předoperačního plánování na operačním sále. Nástroje EnduRo jsou navrženy tak, aby právě toto podporovaly a umožnily lékaři a týmu reprodukovatelné operační postupy.

Please enable marketing cookies to enable Youtube Video

[1] Schierjott RA, Giurea A, Neuhaus HJ, Schwiesau J, Pfaff AM, Utzschneider S, Tozzi G, Grupp TM. Analysis of Carbon Fiber Reinforced PEEK Hinge Mechanism Articulation Components in a Rotating Hinge Knee Design: A Comparison of In Vitro and Retrieval Findings. Biomed Res Int. 2016;2016:7032830. Epub 2016 Dec 22.
[2] Grupp TM, Giurea A, Miehlke RK, Hintner M, Gaisser M, Schilling C, Schwiesau J, Kaddick C. Biotribology of a new bearing material combination in a rotating hinge knee articulation. Acta Biomater. 2013 Jun;9(6):7054-63. Epub 2013 Feb 26.
[3] Affatato S, Spinelli M, Lopomo N, Grupp TM, Marcacci M, Toni A. Can the method of fixation influence the wear behaviour of ZrN coated unicompartmental mobile knee prostheses? Clin Biomech (Bristol, Avon). 2011 Feb;26(2): 152-8. Epub 2010 Oct 8.
[4] Grupp TM, Schwiesau T. Determination of the wear behavior of the UNIVATION mobile knee system T018, Mar 2007.
[5] Reich J, Hovy L, Lindenmaier HL, Zeller R, Schwiesau J, Thomas P, Grupp TM. Präklinische Ergebnisse beschichteter Knieimplantate fur Allergiker. Orthopäde. 2010 Mai;39(5): 495-502.