Infusomat® compactplus P

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určené pro odborné pracovníky ve zdravotnictví, nikoliv pro laickou veřejnost. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat, nebo vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění.Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění, tedy osobou oprávněnou předepisovat a vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky.Beru na vědomí, že informace dále obsažené na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníků a jsem si vědom všech rizik a důsledků z toho plynoucích.

Potvrdit Odmítnout

Infuzní pumpa – jednoduchá, odolná a bezpečná

Volumetrická infuzní pumpa pro standardní infuzní sety.

Přístroj nové generace, který uživatelům nabízí barevný displej, nové intuitivní uživatelské rozhraní s piktografickým naváděním obsluhy, integrovanou knihovnu léčiv se systémem DoseGuard™ a akumulátorem typu Li-Ion.

V přístroji je využito nejnovějších technologií a inovací při zachování jednoduchosti a spolehlivosti.  Přístroje vynikají svou ověřenou odolností, která vychází z předchozí oblíbené přístrojové řady.

Výhody:

 • Barevný displej s velkým rozlišením
  • Čitelnost displeje ze všech úhlů
  • Barevné kódování léků knihovny léčiv
 • Intuitivní ovládání díky přehlednému uživatelskému rozhraní
 • Integrovaný zdroj napájení pro standardní napájecí kabel
 • Integrovaný držák k uchycení přístroje a transportní madlo
 • Ochrana proti vlhkosti IP 34
 • Akumulátor typu Lithium-Ion
  • Prodloužená životnost akumulátoru
  • Doba dobíjení 3 hodiny

Systém infuzní pumpy Infusomat® compactplus P je tvořen přenosnou volumetrickou infuzní pumpou používanou v kombinaci s určitými infuzními sadami a příslušenstvím. Pumpa je určena k použití u dospělých, dětí a novorozenců pro přerušované nebo kontinuální podávání parenterálních a enterálních roztoků standardními cestami podání. K těmto cestám patří mimo jiné podání nitrožilní, intraarteriální, podkožní, epidurální a enterální. Systém lze použít i pro podávání léčiv indikovaných k infuzní léčbě. Patří k nim mimo jiné anestetika, sedativa, analgetika, katecholaminy atd., krev nebo krevní složky, roztoky pro celkovou parenterální nebo enterální výživu, lipidy. O jejich konkrétním použití musí na základě garantovaných vlastností a technických údajů rozhodnout lékařský odborník. Systém infuzní pumpy Infusomat® compactplus P je určen k použití kvalifikovanými lékařskými odborníky k podání léků indikovaných v intenzivní péči, v ambulantních zařízeních, v nouzových situacích a během přepravy (v sanitkách). Uživatel musí být pro používání zařízení vyškolen. Použití zařízení Infusomat® compactplus dbejte na klimatických podmínky uvedených v technických údajích. Podmínky skladování jsou uvedeny v technických údajích přístroje. Výrobcem tohoto zdravotnického prostředku je B. Braun Melsungen AG se sídlem na adrese Carl-Braun-Straße 1, 34212 Melsungen, Německo.

Před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití, neboť tento obsahuje informace o rizicích spojených s používáním zdravotnického prostředku a další důležité informace.