Insuflátor Flow 50

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určené pro odborné pracovníky ve zdravotnictví, nikoliv pro laickou veřejnost. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat, nebo vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění.Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění, tedy osobou oprávněnou předepisovat a vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky.Beru na vědomí, že informace dále obsažené na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníků a jsem si vědom všech rizik a důsledků z toho plynoucích.

Potvrdit Odmítnout

Insulflační jednotka CO2

Přístroj Flow 50 je insuflátor a slouží k vytvoření dutého prostoru insuflací CO2 při předem nastaveném průtoku a tlaku.

Přístroj Flow 50 je insuflátor a slouží k vytvoření dutého prostoru insuflací CO2 při předem nastaveném průtoku a tlaku. Insuflátor je elektropneumatický přístroj, který funguje s plynem z centrálního rozvodu i s plynem z láhve přiváděným do zadní strany přístroje. Ovládá se pomocí dotykového displeje na přední straně přístroje. Indikace: Přístroj Flow 50 je insuflátor CO2 a slouží k vytvoření dutého prostoru přiváděním CO2 při níže uvedených diagnostických a/nebo terapeutických endoskopických výkonů. Indikace: Standardní, Bariatrická a Pediatrická slouží k vyplnění a roztažení peritoneální dutiny během laparoskopických výkonů. Indikace Pediatrická slouží k roztažení dutiny během pediatrických laparoskopických výkonů. Režim Odběr žilního štěpu slouží k roztažení dutiny podél vena saphena magna a arteria radialis během endoskopického odběru žilního štěpu. Režim Fieldflooding slouží při použití otevřené a endoskopicky podporované operace srdce k vytlačení okolního vzduchu z operačního pole.  Kontraindikace: Přístroj nesmí být používán k plnění dutin CO2, pokud je endoskopie kontraindikována. Dodržujte návod k obsluze endoskopu, v němž jsou uvedeny absolutní a relativní kontraindikace. Přístroj není vhodný pro hysteroskopickou insuflaci, tzn. že nesmí být používán k roztažení dělohy. Bezpečnostní pokyny: Do přístroje mohou proti směru insuflace proniknout tělesné sekrety nebo kontaminovaný plyn a ucpat insuflační filtr, jestliže: skutečný tlak překročí hodnotu požadovaného tlaku nebo se zapne automatický odpouštěcí ventil. Vysoký průtok plynu může svědčit o únicích z operačního přístroje. Hodnota měřeného skutečného tlaku pak nemusí být správná, což může pro pacienta znamenat riziko. V případě nepřetržitého proudění plynu proto okamžitě zkontrolujte přístroj, hadičku i nástroje.  Výrobcem zdravotnického prostředku je Aesculap AG se sídlem na adrese Am Aesculap-Platz, 78532 Tuttlingen, Německo.

Před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití, neboť tento obsahuje informace o rizicích spojených s používáním zdravotnického prostředku a další důležité informace.