Intrapur® Inline

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určené pro odborné pracovníky ve zdravotnictví, nikoliv pro laickou veřejnost. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat, nebo vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění.Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění, tedy osobou oprávněnou předepisovat a vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky.Beru na vědomí, že informace dále obsažené na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníků a jsem si vědom všech rizik a důsledků z toho plynoucích.

Potvrdit Odmítnout

Infuzní souprava bez obsahu PVC s antibakteriálním odvzdušněním přívodu vzduchu a infuzním filtrem 0,2 µm membránou 

  • Sada infuzních filtrů bez použití PVC pro aplikaci chemoterapeutických látek.
  • Infuzní sada připravená na okamžité použití s 0,2 µm filtrem.
  • Zadrženi bakterií a částic.
  • Vysoký průtok.
  • Nezávislé oddělení vzduchu.

Intrapur® Inline je zdravotnický prostředek.