Intrapur® Neonat

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určené pro odborné pracovníky ve zdravotnictví, nikoliv pro laickou veřejnost. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat, nebo vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění.Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění, tedy osobou oprávněnou předepisovat a vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky.Beru na vědomí, že informace dále obsažené na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníků a jsem si vědom všech rizik a důsledků z toho plynoucích.

Potvrdit Odmítnout

Infuzní filtr 0,2 µm s pozitivně nabitou membránou

  • Zadržuje částice, bakterie a endotoxiny.
  • Použitelný až 96 hodin.
  • 0,2 μm Supor® Membrana.
  • Plocha filtru 1,65 cm².
  • Objem plnění (celkem) 0,7 ml.
  • Průtok (Aqua dest.) > 2 ml/min.
  • Tlaková odolnost až do 2 barů (pouzdro tlakového filtru 5,2 barů).
  • Luer-Lock přístupy.
  • Bez PVC.

Intrapur® Neonat je zdravotnický prostředek.