Intrapur® Paed

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určené pro odborné pracovníky ve zdravotnictví, nikoliv pro laickou veřejnost. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat, nebo vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění.Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění, tedy osobou oprávněnou předepisovat a vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky.Beru na vědomí, že informace dále obsažené na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníků a jsem si vědom všech rizik a důsledků z toho plynoucích.

Potvrdit Odmítnout

Infuzní filtr 0,2 µm s pozitivně nabitou membránou

  • Retence bakterií, endotoxinů a částic.
  • Použití filtru až 96 hodin.
  • Spolehlivé odvzdušnění bez ohledu na polohu.
  • Membrána Supor 0,2 µm (efektivní filtrační povrch 4,3 cm2, plnící objem 1 ml, průtok větší než 10 ml/min).
  • Odolnost tlaku do 3,1 baru.
  • Koncovka Luer lock.

Intrapur® Paed je zdravotnický prostředek. Účelem tohoto zdravotnického prostředku je zabránění infuzi částic bakterií, plísní, vzduchu a endotoxinů (v případě kladně nabité 0,2 μm membrány) do těla pacienta. Indikace: Intravenózní infuzní filtry lze použít s jakoukoliv infuzní soupravou k zabránění partikulární a bakteriální kontaminace a odstranění vzduchových bublin z podávaných infuzních roztoků. Doporučená maximální doba použití u Intrapur® Paed je 96 hodin. Kontraindikace: Tento výrobek smí být použit pouze podle přiloženého návodu. Nesmí být použit pro podávání krve, krevních derivátů, faktorů srážlivosti. Dále nesmí být použit k filtraci roztoků viditelně kontaminovaných bakteriemi či pyrogeny. Bezpečnostní pokyny: Opětovné použití zařízení určených k jednorázovému použití představuje pro pacienta nebo uživatele potenciální riziko. Může vést ke kontaminaci nebo zhoršení funkčnosti zařízení, což může zapříčinit zranění, nemoc, případně smrt pacienta. Používat pouze originální, nepoškozené balení. Výrobcem těchto zdravotnických prostředků je B. Braun Melsungen AG se sídlem na adrese Carl-Braun-Straße 1, 34212 Melsungen, Německo.

Před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití, neboť tento obsahuje informace o rizicích spojených s používáním zdravotnického prostředku a další důležité informace.