Intrapur® Plus

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určené pro odborné pracovníky ve zdravotnictví, nikoliv pro laickou veřejnost. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat, nebo vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění.Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění, tedy osobou oprávněnou předepisovat a vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky.Beru na vědomí, že informace dále obsažené na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníků a jsem si vědom všech rizik a důsledků z toho plynoucích.

Potvrdit Odmítnout

Infuzní filtr 0,2 µm s pozitivně nabitou membránou

  • Retence bakterií, endotoxinů a částic.
  • Použití filtru až 96 hodin.
  • Spolehlivé odvzdušnění bez ohledu na polohu.
  • Membrána Supor 0,2 µm (efektivní filtrační povrch 10 cm2, plnící objem 2,4 ml, průtok větší než 30 ml/min).
  • Odolnost tlaku do 3,1 baru.
  • Koncovka Luer lock.

Intrapur® Plus je zdravotnický prostředek.