Laparoskopické kleště k vyjmutí DS klipů

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určené pro odborné pracovníky ve zdravotnictví, nikoliv pro laickou veřejnost. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat, nebo vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění.Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění, tedy osobou oprávněnou předepisovat a vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky.Beru na vědomí, že informace dále obsažené na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníků a jsem si vědom všech rizik a důsledků z toho plynoucích.

Potvrdit Odmítnout

Kleště na odstraňování DS klipů

Kleště na odstraňování DS klipů při laparoskopických výkonech.

Kleště na odstraňování DS klipů se používají ke kontrolovanému odstranění DS klipů naložených během téže operace z lůžka či dutého orgánu a k jejich odstranění z operačního prostoru. Lze odstraňovat DS klipy se zámkem i DS klipy bez zámku. Kleště na odstraňování DS klipů lze použít při otevřené chirurgii i při laparoskopii. Indikace: Pomocí kleští na odstraňování DS klipů lze odstraňovat DS klipy následujících velikostí: viz Dostupné velikosti: MEDIUM, MEDIUM-LARGE (se zámkem i bez), LARGE (se zámkem i bez).  Kontraindikace: Nepoužívat v případech, které nejsou vyjmenovány v Indikacích, viz Indikace. Bezpečnostní pokyny: Používejte výrobek pouze podle pokynů uvedených v tomto návodu k použití. Respektujte bezpečnostní informace a pokyny k provozní údržbě. Výrobek a příslušenství mohou používat výhradně osoby s patřičným vzděláním, znalostmi a zkušenostmi. Nový výrobek z výroby či nepoužitý výrobek skladujte na suchém, čistém a chráněném místě. Před použitím výrobek zkontrolujte na funkčnost a bezchybný stav. Výrobcem zdravotnického prostředku je Aesculap AG se sídlem na adrese Am Aesculap-Platz, 78532 Tuttlingen, Německo.

Před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití, neboť tento obsahuje informace o rizicích spojených s používáním zdravotnického prostředku a další důležité informace.