LavaSurge®

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určené pro odborné pracovníky ve zdravotnictví, nikoliv pro laickou veřejnost. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat, nebo vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění.Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění, tedy osobou oprávněnou předepisovat a vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky.Beru na vědomí, že informace dále obsažené na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníků a jsem si vědom všech rizik a důsledků z toho plynoucích.

Potvrdit Odmítnout

Sterilní roztok pro přímé použití k chirurgickému výplachu a prevenci infekcí

LavaSurge® je určen k použití jako pomocné preventivní opatření k zabránění infekce v místě chirurgického výkonu (SSI).

Jedná se o sterilní kapalný zdravotnický prostředek k přímému použití na bázi Ringerova roztoku s 0,04 % polyhexanidu jako antimikrobiální složky k prevenci růstu mikroorganismů.

Je určen k použití jako náhrada operačního výplachu nebo podpora při použití standardního Ringerova nebo fyziologického roztoku.

 

Možné aplikace:

  • Primární úplná náhrada kyčle nebo kolena
  • Revize náhrady kyčle nebo kolena
  • Totální náhrada ramene
  • Rekonstrukce prsou

LavaSurge® je zdravotnický prostředek.