LavaSurge®

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určené pro odborné pracovníky ve zdravotnictví, nikoliv pro laickou veřejnost. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat, nebo vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění.Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění, tedy osobou oprávněnou předepisovat a vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky.Beru na vědomí, že informace dále obsažené na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníků a jsem si vědom všech rizik a důsledků z toho plynoucích.

Potvrdit Odmítnout

Sterilní roztok k přímému použití pro operační výplachy a prevence infekce

LavaSurge® je určen k použití jako pomocné preventivní opatření k zabránění infekce v místě chirurgického výkonu (SSI).

Jedná se o sterilní kapalný zdravotnický prostředek k přímému použití na bázi Ringerova roztoku s 0,04 % polyhexanidu jako antimikrobiální složky k prevenci růstu mikroorganismů.

Je určen k použití jako náhrada operačního výplachu nebo podpora při použití standardního Ringerova nebo fyziologického roztoku.

 

Možné aplikace:

  • Primární úplná náhrada kyčle nebo kolena
  • Revize náhrady kyčle nebo kolena
  • Totální náhrada ramene
  • Rekonstrukce prsou

LavaSurge® je zdravotnický prostředek, sterilní roztok na výplach ran k okamžitému použití. LavaSurge® je na bázi Ringerova roztoku a obsahuje polyhexanid (PHMB) jako konzervační látku a polyethylenglykol makrogol 4000. Polyhexanid brání růstu mikroorganismů v krytí rány a v roztoku. Makrogol 4000 optimalizuje zvlhčení povrchu rány. Složení: 1 litr obsahuje: polyhexanid 0,40 g, makrogol 0,02 g, Ringerův roztok. Indikace: K čištění a výplachu akutních a chronických neinfikovaných a infikovaných ran. K čištění a výplachu ran během operace. Ke zvlhčení inkrustovaného krytí rány a obvazů před jejich odstraněním. Aplikace: Celou ránu a rovněž její okolí je třeba důkladně očistit pomocí přípravku LavaSurge®. Pro dosažení optimálního čisticího účinku se doporučuje rány zvlhčit pomocí přípravku LavaSurge® po určitou dobu pomocí obkladu napuštěného roztokem. Roztok by se měl používat neředěný. Kontraindikace: LavaSurge® se nesmí používat: a) pokud má pacient známou alergii na některou ze složek přípravku b) v CNS nebo na mozkomíšní obaly c) ve středním nebo vnitřním uchu d) v očích e) na hyalinní chrupavku f) v kombinaci s aniontovými tenzidy, čisticími mýdly, mastmi, oleji, enzymy, atd. g) k peritoneální laváži nebo výplachu. Omezení použití: a) Těhotenství a kojení: Nejsou žádné důkazy o mutagenních nebo embryotoxických účincích souvisejících se složkami tohoto přípravku. Vzhledem k nedostatku odpovídajících klinických studií a klinické zkušenosti u těhotných a kojících žen by měl být přípravek LavaSurge® používán v těchto případech pouze po pečlivé lékařské konzultaci. b) Novorozenci a kojenci: Vzhledem k nedostatku odpovídajících klinických studií a klinické zkušenosti u novorozenců a kojenců by měl být přípravek LavaSurge® používán v těchto případech pouze po pečlivé lékařské konzultaci. c) Vedlejší účinky: Polyhexanid může způsobit alergické reakce, jako je svědění (kopřivka) a vyrážky (exantém). Ve vzácných případech (méně než 1 z 10 000) byl hlášen anafylaktický šok. Upozornění a opatření pro použití: • Nepoužívejte k infuzi nebo injekci. • Nepolykejte. • Používejte pouze čiré roztoky. • Nepoužívejte poškozené láhve. • Nemíchejte s přísadami. • Neprovádějte opakovanou sterilizaci! Ta může zásadně změnit použitelnost přípravku. • Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. Informace o době použitelnosti: Doba použitelnosti je uvedena na štítku. Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti! Dostupné velikosti balení: Plastová lahvička PP se šroubovacím uzávěrem 250 ml, 1000 ml. Výrobcem zdravotnického prostředku je B. Braun Medical AG, Seesatz 17, 6204 Sempach, Switzerland.

Před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití, neboť tento obsahuje informace o rizicích spojených s používáním zdravotnického prostředku a další důležité informace.