Linovera® Emulsion

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určené pro odborné pracovníky ve zdravotnictví, nikoliv pro laickou veřejnost. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat, nebo vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění.Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění, tedy osobou oprávněnou předepisovat a vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky.Beru na vědomí, že informace dále obsažené na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníků a jsem si vědom všech rizik a důsledků z toho plynoucích.

Potvrdit Odmítnout

Emulze hyperoxidovaných mastných kyselin

Emulze Linovera® je indikována pro prevenci a léčbu vaskulárních ulcerací, ulcerací diabetické nohy a dekubitů 1. stupně.
 

Linovera® Emulsion je zdravotnický prostředek. Účelem tohoto zdravotnického prostředku je prevence a léčba vaskulárních ulcerací, ulcerací diabetické nohy a dekubitů 1. stupně. Indikace: prevence a léčba vaskulárních ulcerací, ulcerací diabetické nohy a dekubitů 1. stupně. Kontraindikace: Nepoužívejte v případě zjištěné hypersenzibility kůže na některou z obsažených látek. Bezpečnostní pokyny: Nepoužívejte, pokud trpíte alergií na jakoukoli složku. Výrobcem tohoto zdravotnického prostředku je B. Braun Medical SA se sídlem na adrese Carretera de Terrassa, 121, ES 08191 Rubí (Barcelona), Španělsko.

Před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití, neboť tento obsahuje informace o rizicích spojených s používáním zdravotnického prostředku a další důležité informace.