MIETHKE M.blue®

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určené pro odborné pracovníky ve zdravotnictví, nikoliv pro laickou veřejnost. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat, nebo vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění.Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění, tedy osobou oprávněnou předepisovat a vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky.Beru na vědomí, že informace dále obsažené na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníků a jsem si vědom všech rizik a důsledků z toho plynoucích.

Potvrdit Odmítnout

Programovatelný gravitační ventil pro léčbu hydrocefalu

M.blue® je esencí více než 28 let zkušeností s ventilovou technologií pro léčbu hydrocefalu a vychází ze zpětné vazby mnoha lékařů a pacientů po celém světě.

M.blue® se zaměřuje na aktivní čas pacienta, který většinu aktivního času tráví vsedě nebo ve vzpřímené poloze, tedy typicky přibližně 2/3 dne. Právě v této době existuje největší riziko vzniku tak zvaného “předrenování pacienta” tedy k iniciaci velkého intra komorového tlaku. Díky programovatelné gravitační jednotce a širokému rozsahu nastavení 0-40 cm H2O lze ventil přizpůsobit individuálním požadavkům v životě s hydrocefalem: mobilitě, růstu a změnám v průběhu onemocnění [1], [2], [3], [4].

M.blue® je hydrocefalický ventil závislý na poloze. Skládá se z programovatelné gravitační jednotky a pevné jednotky diferenčního tlaku. Zvláště náročné a obtížné formy hydrocefalu vyžadují mnohem vyšší míru flexibility při léčbě. Právě to představuje M.blue® plus: kombinace programovatelné gravitační jednotky a programovatelné jednotky diferenčního tlaku (proGAV® 2.0).

 

Výhody:

 • Jeden ventil pro speciální požadavky života s hydrocefalem: mobilita, růst, změny v průběhu onemocnění [1], [2], [3], [4].
 • Technologie 2 v 1: programovatelná gravitační jednotka kombinovaná s jednotkou pevného diferenčního tlaku v jednom ventilu.
 • Jedinečné nekompromisní přizpůsobení tlaku pro splnění individuálních potřeb pacienta [11], [12].
 • Nejmenší programovatelný gravitační ventil na světě.
 • Účinná ochrana proti nadměrnému odvodu mozkomíšního moku díky individuálně a plynule programovatelnému otevíracímu tlaku v rozmezí 0-40 cmH2O [5], [6] [7], [8].
 • Kompatibilní s MRI až do 3 Tesla - po MRI není nutná žádná rentgenová kontrola, žádné další ozáření pacienta [9], [10].
 • Bezpečné před neúmyslným pře nastavením magnety každodenního použití, jako jsou chytré telefony, hračky, indukční vařiče nebo bezpečnostní zábrany na letišti [9], [10].
 • Inovativní přístroje M.blue plus® pro M.blue® a proGAV® 2.0.
 • Intuitivní, bezpečné a pohodlné nastavení.
 • Precizní konstrukce.
 • Robustní a odolné: vyrobeno z titanu.

 

Charakteristiky:

 • Délka jednoho ventilu: 25 mm
 • Průměr: 16,6 mm
 • Výška: 4,2 mm
 • Materiál: Titan

 

Poznámka:

Protože otevírací tlak ventilu závisí na poloze pacienta, musí být M.blue® implantován rovnoběžně s osou těla.

 

Indikace: Léčba hydrocefalu.

 

Citace:

[1] 2010, Mar, Sprung C., Schlosser H. G., Lemcke J., Meier U., Messing-Junger M., Trost H. A., Weber F., Schul C., Rohde V., Ludwig H. C., Hopfner J., Sepehrnia A., Mirzayan M. J. and Krauss J. K.: "The adjustable proGAV shunt: a prospective safety and reliability multicenter study", Neurosurgery 66(3): 465-474 

[2] 2015, Oct, Kehler U., Kiefer M., Eymann R., Wagner W., Tschan C. A., Langer N., Rohde V., Ludwig H. C., Gliemroth J., Meier U., Lemcke J., Thomale U. W., Fritsch M., Krauss J. K., Mirzayan M. J., Schuhmann M. and Huthmann A.: "PROSAIKA: a prospective multicenter registry with the first programmable gravitational device for hydrocephalus shunting", Clin Neurol Neurosurg 137: 132-136 

[3] 2018, Jan, Antes S., Stadie A., Muller S., Linsler S., Breuskin D. and Oertel J.: "Intracranial Pressure-Guided Shunt Valve Adjustments with the Miethke Sensor Reservoir", World Neurosurg 109: e642-e650 

[4] NPH-Leitlinien der DGN 2018 

[5] 2013, Lemcke J., Meier U., Muller C., Fritsch M. J., Kehler U., Langer N., Kiefer M., Eymann R., Schuhmann M. U., Speil A., Weber F., Remenez V., Rohde V., Ludwig H. C. and Stengel D.: "Safety and efficacy of gravitational shunt valves in patients with idiopathic normal pressure hydrocephalus: a pragmatic, randomised, open label, multicentre trial (SVASONA)", J Neurol Neurosurg Psychiatry 84(8): 850-857 

[6] 2014, Tschan C. A., Antes S., Huthmann A., Vulcu S., Oertel J. and Wagner W.: "Overcoming CSF overdrainage with the adjustable gravitational valve proSA", Acta Neurochir (Wien) 156(4): 767-776, 

[7] 2017, May, Alavi S.,Schulz M., Schaumann A., Schwarz K. and Thomale U. W.: "Valve exchange towards an adjustable differential pressure valve with gravitational unit, clinical outcome of a single-center study", Childs Nerv Syst 33(5): 759-765 

[8] 2016, May, Gebert A. F., Schulz M., Schwarz K. and Thomale U. W.: "Longterm survival rates of gravityassisted, adjustable differential pressure valves in infants with hydrocephalus", J Neurosurg Pediatr 17(5): 544-551 

[9] 2016, May 15, Miyake H.: "Shunt Devices for the Treatment of Adult Hydrocephalus: Recent Progress and Characteristics", Neurol Med Chir (Tokyo) 

[10] 2017, Pierson M. J., Wehrmann D., Albers J. A., El Tecle N. E., Costa D. and Elbabaa S. K.: "Programmable shunt valve interactions with osseointegrated hearing devices", J Neurosurg Pediatr 19(4): 384-3 

[11] 2019, Aschoff A: "In-Depth View: Functional Characteristics of CSF Shunt Devices (Pros and Cons)", Textbook of Pediatric Neurosurgery, Editor: C. Di Rocco90 56(5): 274-28210 

[12] 2020, Gutowski P., Golz L., Rot S., Lemcke J. and Thomale U. W.:"Gravitational shunt valves in hydrocephalus to challenge the sequelae of over-drainage", Expert Rev Med Devices 17(11): 1155-1168 

MIETHKE M.blue® je zdravotnický prostředek.