MIETHKE M.scio®

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určené pro odborné pracovníky ve zdravotnictví, nikoliv pro laickou veřejnost. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat, nebo vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění.Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění, tedy osobou oprávněnou předepisovat a vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky.Beru na vědomí, že informace dále obsažené na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníků a jsem si vědom všech rizik a důsledků z toho plynoucích.

Potvrdit Odmítnout

Technologie telemetrického sensoru pro měření intrakraniálního tlaku

Senzor MIETHKE M.scio® je první dlouhodobě implantovatelný rezervoár pro měření tlaku v hydrocefalovém shuntu. Naměřené hodnoty se přenášejí bezdrátově (telemetricky) neinvazivní metodou za pomoci čtečky.

 

Výhody:

  • Neinvazivní měření tlaku.
  • Kontrola funkčnosti systému.
  • Jednoduché telemetrické měření intrakraniálního tlaku v reálném čase.
  • Vyhodnocení naměřených hodnot přes software ICP Viewer.

 

Vlastnosti: 

  • Pro dlouhodobé použití. 
  • Frekvence sběru dat až 44 Hz/s (vysoká přesnost dat).
  • Průměr: model "Reservoir" 23,8 mm; plochý model "flat" 23,7 mm.
  • Výška: model "Reservoir" 7,8 mm; plochý model "flat" 4,8 mm.
  • Materiál: PEAK

 

Indikace: léčba hydrocefalu

MIETHKE M.scio® je zdravotnický prostředek.