MonoPlus®

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určené pro odborné pracovníky ve zdravotnictví, nikoliv pro laickou veřejnost. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat, nebo vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění.Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění, tedy osobou oprávněnou předepisovat a vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky.Beru na vědomí, že informace dále obsažené na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníků a jsem si vědom všech rizik a důsledků z toho plynoucích.

Potvrdit Odmítnout

Vstřebatelný šicí materiál

MonoPlus® je dlouhodobě vstřebatelný syntetický monofilní šicí materiál fialové barvy, vyrobený z polydioxanonu. Nabízí dobré užitné vlastnosti v kombinaci s vysokou pevností. 

Vzhledem k pomalému profilu degradace je MonoPlus® ideální ve všech indikacích, kde je požadována zvýšená pevnost sutury po dobu až 10 týdnů.

Vlastnosti:

 • Výborná pevnost uzlu v tahu.
 • Mimořádně dlouhá doba pevnosti vlákna.
 • Příjemná poddajnost a ohebnost.
 • Optimální pružnost.
 • Hladký průnik tkání.

Resorpce: 

 • 50% pevnost uzlu v tahu po:
  • 35 dnech (≥ USP 3/0)
  • 28 dnech (≤ USP 4/0)
  • kompletní resorpce za 180 až 210 dní

Indikace:

 • Uzávěr břišní stěny.
 • Ortopedie.
 • Dětská kardiochirurgie.

MonoPlus® je zdravotnický prostředek. Jedná se o sterilní syntetický vstřebatelný monofilamentózní chirurgický šicí materiál vyrobený z homopolymeru poly-p-dioxanonu. MonoPlus® je zbarven fialově barvivem D&C violet No. 2 (číslo rejstříku barev 60725), které je pro monofilamentózní šicí materiál schváleno správou pro potraviny a léčiva (FDA) Spojených států amerických. MonoPlus® splňuje všechny požadavky evropského lékopisu a lékopisu Spojených států amerických kladené na sterilní syntetické vstřebatelné monofilamentózní šicí materiály, s výjimkou menších rozdílů v průměru stehu. Indikace: Chirugické sutury MonoPlus® jsou indikovány k aproximaci měkkých tkání všeobecně, zejména pak v případech, když je žádoucí rozsáhlejší podpora rány po dobu delší 4 týdnů. MonoPlus® lze používat též v pediatrické kardiovaskulární chirurgii. V cévní chirurgii jsou stehy MonoPlus® indikovány k šití autologních periferních cév. Účinky stehu: Při použití stehu MonoPlus® vznikne mírná zánětlivá reakce, která odpovídá typické endogenní reakci na cizí těleso. MonoPlus® se v těle rozkládá hydrolyticky na kyselinu 2-hydroxyethoxyoctovou, která je pak vstřebána a vyloučena z těla. Po implantaci vede hydrolýza k postupnému snižování pevnosti v tahu a nakonec k úplnému odbourání hmoty. Přibližně 28 dnů po implantaci si steh MonoPlus® ještě zachovává – podle tloušťky monofilamentózního vlákna – 50 – 70 % své původní pevnosti v tahu v uzlu. Odbourání hmoty vlákna MonoPlus® je v podstatě dokončeno po 180 až 210 dnech. Kontraindikace: Používání šicího materiálu MonoPlus® je kontraindikováno k aproximaci tkání pod tahem a pro našívání syntetických implantátů, jako jsou cévní štěpy nebo srdeční chlopně. Bezpečnostní opatření: Než začnou používat MonoPlus®, musejí být uživatelé dobře obeznámeni s chirurgickými šicími metodami vstřebatelnými monofilamentózními stehy. Při práci se šicím materiálem MonoPlus® musí být věnována veliká péče tomu, aby se zajistilo, že chirurgické nástroje, jako svorky nebo jehelce, nepoškodí šicí materiál zhmožděním nebo zalomením. Použité jehly zlikvidujte v nádobách na “ostré předměty”. V některých oborech (např. v ortopedii) může být nutné použít ještě navíc znehybnění zevní oporou. Vedlejší účinky: Jako u všech ostatních šicích materiálů, může jejich dlouhý styk se solnými roztoky, jako moč nebo žluč, vést k tvorbě kamenů. Stejně jako u ostatních vláken se může po implantaci objevit v místě rány dočasná zánětlivá reakce, přechodné podráždění a infekce. Již vzniklé infekce se mohou rozšířit díky přítomnosti cizího tělesa. V některých případech není vyloučena dehiscence a granulace. Výrobcem tohoto zdravotnického prostředku je B. Braun Surgical, S.A. se sídlem na adrese Ctra. de Terrassa 121, 08191 Rubí, Španělsko.

Před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití, neboť tento obsahuje informace o rizicích spojených s používáním zdravotnického prostředku a další důležité informace.