Monosyn® Quick

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určené pro odborné pracovníky ve zdravotnictví, nikoliv pro laickou veřejnost. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat, nebo vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění.Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění, tedy osobou oprávněnou předepisovat a vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky.Beru na vědomí, že informace dále obsažené na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníků a jsem si vědom všech rizik a důsledků z toho plynoucích.

Potvrdit Odmítnout

Šicí materiál pletený, krátkodobě vstřebatelný

Monosyn® Quick je syntetický, rychle vstřebatelný monofilní šicí materiál z glykonátu. Je degradován hydrolýzou.

Resorpce:

 • 50% pevnost uzlu v tahu za 6 – 7 dní.
 • Kompletní resorpce za 56 dní.

Vlastnosti:

 • Rychlý profil absorpce.
 • Vysoká pevnost v tahu v místě uzlu.
 • Vynikající manipulace s vláknem.
 • Přesné jehly DSMP.

Indikace:

 • Plastická chirurgie.
 • Dětská chirurgie.
 • Urologie.
 • Stomatochirurgie.
 • ORL.
 • Gynekologie a porodnictví.

Monosyn® Quick je zdravotnický prostředek. Jedná se o sterilní, syntetický, vstřebatelný, monofilní chirurgický šicí materiál vyrobený z trojbloku kopolymeru, obsahující glykolid (72%), Ɛ-kaprolakton (14%) a trimethylen karbonát (14%), jenž je k dispozici pouze nebarvený (v přírodní béžové barvě). Je to polymer s nižší molekulovou hmotností, než má polymer používaný k výrobě obyčejného Monosynu®, díky čemuž má Monosyn® Quick pro něj charakteristickou rychlejší ztrátu pevnosti v tahu. Monosyn® Quick vyhovuje všem požadavkům evropského lékopisu i lékopisu USA pro sterilní, vstřebatelná, monofilní syntetické stehy, kromě malých odchylek v průměru stehu. Indikace: Monosyn® Quick je používán pro adaptaci měkkých tkání a sliznic, pokud bude podpora rány po dobu 7 dnů považována za dostatečnou a tam, kde může dojít ke kontaminaci a/nebo kde je mimořádná citlivost kvůli lokalizaci. Indikace zahrnuje všechny přechody od sliznice ke kůži a kůži hlavy. Hlavní indikace jsou: - kožní stehy, zejména v pediatrické chirurgii; - pisiotomie (gynekologie); - obřízka (urologie). Způsob použití: Postup v jednotlivých případech závisí na operačních požadavcích: šicí materiál je třeba volit podle velikosti rány, stavu pacienta, šicí techniky a zkušenosti chirurga. Způsob působení: Po aplikaci Monosyn® Quick následuje velmi lehká zánětlivá reakce typická pro normální tkáňovou reakci na cizí tělesa. Hydrolýza způsobuje zpočátku ztrátu pevnosti v tahu stehu a poté následuje absorpce hmoty Monosyn® Quick. Po implantaci si Monosyn® Quick uchová po 5 dnech 70 % - 80 % a po 10 dnech 20 % - 30 % své původní pevnosti v tahu. Pevnost v tahu úplně mizí po 14 – 21 dnech. Monosyn® Quick je téměř úplně absorbován po 56 dnech, bez vyvolání trvalých změn v okolí rány. Kontraindikace: Monosyn® Quick je kontraindikován pro adaptaci tkání, které jsou pod napětím, a pro fixaci syntetických či biologických implantátů (cévní protézy, srdeční chlopně). Monosyn® Quick je nevhodný, pokud je požadována podpora rány delší dobu než 7 dní. Monosyn® Quick není určen k použití v kardiovaskulární chirurgii nebo neurochirurgii. Varování: Šicí materiál může být nevhodný pro starší / podvyživené / oslabené pacienty s prodlouženou dobou hojení. Opožděná absorpce Monosyn Quick je možná u špatně prokrvených tkání. Pro jednorázové použití: při dalším použití hrozí pacientům anebo uživatelům riziko infekce a snížení účinnosti produktu. Při kontaminaci hrozí riziko poškození zdraví, nemoci nebo smrti anebo snížení účinnosti produktu. Pro uskladnění nejsou požadovány žádné speciální podmínky. Bezpečnostní opatření při použití: Při práci s Monosyn® Quick je nutno ve zvýšené míře dbát na to, aby nedošlo k jeho rozmačkání či rozlámání chirurgickými nástroji jako např. pinzetou a jehelcem. Uživatel Monosyn® Quick musí být obeznámen s technikou chirurgické sutury pomocí tohoto materiálu. Je třeba věnovat pozornost tomu, aby nedošlo k poškození jehly při používání šicího materiálu. Vždy uchopte jehlu v oblasti mezi 1/3 a ½ vzdálenosti od konce upevnění vlákna nebo místa vpichu jehly. Uchopení jehly v oblasti vpichu může zhoršit výkon vpichu a může způsobit zlomení jehly. Uchopení jehly blízko od konce s navlečeným vláknem může způsobit ohnutí a zlomení. Je třeba zabránit deformování jehly, což by mohlo mít za následek ztrátu její pevnosti a odolnosti vůči ohnutí a zlomení. Vynaložení nepatřičného pnutí na jehlu může vest k oddělení vlákna od jehly. Je třeba dávat pozor, aby při manipulaci s chirurgickými jehlami nedošlo k poranění jehlou. Po použití jehly odhoďte do nádob speciálně určených k tomuto účelu. Monosyn® Quick je určen k aplikaci a standardních chirurgických technik šití a vázání. Výrobcem tohoto zdravotnického prostředku je B. Braun Surgical, S.A. se sídlem na adrese Ctra. de Terrassa 121, 08191 Rubí, Španělsko.

Před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití, neboť tento obsahuje informace o rizicích spojených s používáním zdravotnického prostředku a další důležité informace.