Neuro Plating System

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určené pro odborné pracovníky ve zdravotnictví, nikoliv pro laickou veřejnost. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat, nebo vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění.Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění, tedy osobou oprávněnou předepisovat a vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky.Beru na vědomí, že informace dále obsažené na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníků a jsem si vědom všech rizik a důsledků z toho plynoucích.

Potvrdit Odmítnout

Univerzální a spolehlivé řešení kraniální fixace pomocí dlah a šroubů

Systém Neuro Plating System pokrývá širokou škálu indikací při kraniální fixaci. Zejména spojení mezi čepelí šroubováku a šroubem bylo hodnoceno jako velmi dobré a spolehlivé. Sterilní sety umožňují prostorově, finančně i časově nenáročnou a snadnou manipulaci.

 

Univerzální

 • Systém pokrývá širokou škálu indikací při kraniální fixaci.

 

Spolehlivý a snadný

 • Velmi dobré spojení mezi čepelí šroubováku a šroubem.
 • Snadné a hladké zavádění šroubů.
 • Šrouby uloženy přehledně a spolehlivě v zásobníku.

 

Stabilní a dobré kosmetické výsledky

 • Dlahy a šrouby o průměru 0,4 mm z titanu.
 • Nejvyšší přítlačná síla ve srovnání s předními systémy na trhu.
 • Nízká hmatatelnost a pod kožní vizibilita díky nízkoprofilovým dlahám.

 

Individuální a prostorově úsporné

 • Modulární zásobník pro skladování a opětovné zpracování dlah a šroubů.

 

Sterilní soupravy: Jednoduché řešení pro dlahy a šrouby

 • Úspora místa: dlahy a šrouby jsou uloženy v jedné sterilní sadě.
 • Úspora nákladů: Snižuje náklady spojené s manipulací, inventarizací a opětovným zpracováním.
 • Úspora času: Dodání ve sterilním stavu.
 • Snadná manipulace: Různé konfigurace pro širokou škálu kostních laloků a plně sledovatelné údaje.

 

Kompatibilita s MRI

Vyšetření MRI pomocí magnetických polí 1,5 a 3,0 Tesla nepředstavují pro nositele implantátů Neuro Plating System žádné další riziko.

 

Indikace:

 • Selektivní trauma lebečního skeletu, lebeční chirurgie.
 • Rekonstrukční zákrok.

Neuro Plating System je zdravotnický prostředek. Indikace: Materiály jsou určeny pro použití v neurochirurgii, lékařský nástroj na odstranění kraniálních defektů. Neuro Plating systém je určen pro tečkovité poškození spodiny lebeční, operace lebky a plastické operace. Kontraindikace: Pacienti s akutní infekcí nebo možnou infekcí. Pacienti s onemocněním kostí nebo s onemocněním, které způsobuje slabost kostí. Pacienti s problémy imunitního systému. Pacienti s alergiemi na titan a slitinu titanu (pokud existuje podezření na alergii, doporučuje se provést alergický test). Pacienti s otravou krve. Pacienti, kteří se po operaci nemohou o sebe postarat duševně nebo fyzicky. Vedlejší účinky: Intenzivní cvičení nebo tlak a nedostatek léčby mohou poškodit implantát. Uvolnění nebo posunutí implantátu. Alergie na titan nebo slitinu titanu. Bolest způsobená implantátem. Neuronální poškození způsobené operačním zákrokem. Nekróza kostí nebo demineralizace kostí. Bezpečnostní opatření: Nepoužívejte pro pacienty, kteří mají tendencí ke komplikovanému uzdravovaní nebo zdlouhavému hojení. Týká se to například starších lidí, pacientů s psychickými poruchami, pacientů náchylných k alkoholismu. Používejte výrobky pouze pro účely stanovené v návodu k použití. V případě podezření na alergii na titan nebo slitinu titanu před použitím výrobku je třeba pacientovi udělat alergický test. Zlikvidujte všechny nebezpečné výrobky nebo výrobky, se kterými se nesprávně nakládalo. Upozorněte pacienty na možné vedlejší účinky, které vznikají, pokud pacient nedodržuje pokyny chirurga ohledně péče po chirurgické operaci. Vždy dodržujte potřebná bezpečnostní opatření. Všechny nástroje používané spolu s implantáty se mohou opětovně používat po sterilizaci. Použijte velikost výrobku, která je maximálně vhodná pro pacienta. Nadměrné a opakované ohýbání může způsobit prasklinu. Implantát nemůže náležitě plnit svou funkci, pokud se používá nesprávné nebo nepatřičně. Existuje možnost uvolnění nebo posunutí implantátu v důsledku nesprávného transplantátu. Proto je nutné informovat pacienta o možnosti posunutí nebo uvolnění, jakož i o výskytu možných vedlejších účinků. Při vyšetřeních MRI s hodnotou 1,5 a 3,0 Tesla nenastává pro nositele implantátu žádné zvýšené riziko vlivem magneticky indukovaných sil. Implantáty způsobují mírné artefakty na MRI vyšetření. Nástroje používané během operace se musí čistit a dezinfikovat zvlášť od implantátů. Nepoužívejte opakovaně implantáty, které byly znečištěny během operace. Implantáty, které byly znečištěny během operace, se musí zlikvidovat. Výrobcem zdravotnického prostředku je OSTEONIC Co., Ltd, 505-2Ho, 505-3Ho, 902Ho, 1004Ho, 1005Ho, 1201Ho, 1202Ho, 1206Ho, 1207Ho 38, Digital-ro 29-gil, Guro-gu, Seoul, Korea.

Před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití, neboť tento obsahuje informace o rizicích spojených s používáním zdravotnického prostředku a další důležité informace.