Novosyn® CHD

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určené pro odborné pracovníky ve zdravotnictví, nikoliv pro laickou veřejnost. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat, nebo vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění.Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění, tedy osobou oprávněnou předepisovat a vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky.Beru na vědomí, že informace dále obsažené na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníků a jsem si vědom všech rizik a důsledků z toho plynoucích.

Potvrdit Odmítnout

Střednědobě vstřebatelné pletené šicí vlákno, vyrobené z polyglaktinu 910 a potažené chlorhexidin diacetátem

Novosyn® CHD je vstřebatelné pletené šicí vlákno, vyrobené z materiálu Polyglaktin 910, potažené chlorhexidin diacetátem. Spolehlivá a předvídatelná absorpce vlákna Novosyn® CHD probíhá hydrolýzou.

Vlákno se vyrábí v sílách od USP 5/0 (metricky 1) do USP 2 (metricky 5).

40–50 % původní pevnosti v tahu: za 21 dní.

Kompletní absorpce materiálu: 56 až 70 dní.

 

Výhody:

 • Hladké uzlení.
 • Snadné posunutí uzlu do požadované pozice.
 • Vysoká spolehlivost uzlu.
 • Inhibiční zóna proti nejběžnějším patogenům způsobujícím infekci v operační ráně (SSI: Surgical Site Infection).
 • Napomáhá prevenci mikrobiální kontaminace implantovaného chirurgického vlákna.

 

Indikace:

 • Břišní chirurgie 
 • Gynekologie a porodnictví
 • Ortopedie
 • Urologie
 • Sutura kožních ran (intradermální, subkutánní)
 • Podvazy

Novosyn® CHD je zdravotnický prostředek.