Novosyn® CHD

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určené pro odborné pracovníky ve zdravotnictví, nikoliv pro laickou veřejnost. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat, nebo vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění.Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění, tedy osobou oprávněnou předepisovat a vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky.Beru na vědomí, že informace dále obsažené na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníků a jsem si vědom všech rizik a důsledků z toho plynoucích.

Potvrdit Odmítnout

Střednědobě vstřebatelné pletené šicí vlákno, vyrobené z polyglaktinu 910 a potažené chlorhexidin diacetátem

Novosyn® CHD je vstřebatelné pletené šicí vlákno, vyrobené z materiálu Polyglaktin 910, potažené chlorhexidin diacetátem. Spolehlivá a předvídatelná absorpce vlákna Novosyn® CHD probíhá hydrolýzou.

Vlákno se vyrábí v sílách od USP 5/0 (metricky 1) do USP 2 (metricky 5).

40–50 % původní pevnosti v tahu: za 21 dní.

Kompletní absorpce materiálu: 56 až 70 dní.

Výhody:

 • Hladké uzlení.
 • Snadné posunutí uzlu do požadované pozice.
 • Vysoká spolehlivost uzlu.
 • Inhibiční zóna proti nejběžnějším patogenům způsobujícím infekci v operační ráně (SSI: Surgical Site Infection).
 • Napomáhá prevenci mikrobiální kontaminace implantovaného chirurgického vlákna.

Indikace:

 • Břišní chirurgie 
 • Gynekologie a porodnictví
 • Ortopedie
 • Urologie
 • Sutura kožních ran (intradermální, subkutánní)
 • Podvazy

Novosyn® CHD je zdravotnický, sterilní, pletený, syntetický, vstřebatelný materiál chirurgického šití. Účelem tohoto zdravotnického prostředku je aproximace měkkých tkání. Materiál je potažen antibakteriální látkou chlorhexidin diacetát ke snížení rizika uchycení bakterií a kolonizace stahu bakteriemi. Indikace: V oblasti gastrointestinálního traktu, gynekologii, urologii a podvazování. Kontraindikace: V oblasti, kde je potřebná prodloužená podpora uzavírání tkání šicím materiálem (například kardiovaskulární chirurgie). Je kontraindikován v oční chirurgii, ušní chirurgii, vždy zamezte kontaktu materiálu s tkáněmi vnitřního ucha a také v uzavírání ran kardiovaskulárních a neurologických tkání. Nesmí se používat u pacientů se známými alergickými reakcemi na chlorhexidin diacetát, protože by mohla být důsledkem anafylaktický reakce. Nepoužívejte materiál u dětí do 2 let. Bezpečnostní pokyny: Materiál je zakázáno znovu sterilizovat. Výrobcem tohoto zdravotnického prostředku je B. Braun Surgical, S.A. se sídlem na adrese Ctra. de Terrassa 121, 08191 Rubí, Španělsko.

Před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití, neboť tento obsahuje informace o rizicích spojených s používáním zdravotnického prostředku a další důležité informace.