OncoSafety Remote Control®

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určené pro odborné pracovníky ve zdravotnictví, nikoliv pro laickou veřejnost. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat, nebo vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění.Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění, tedy osobou oprávněnou předepisovat a vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky.Beru na vědomí, že informace dále obsažené na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníků a jsem si vědom všech rizik a důsledků z toho plynoucích.

Potvrdit Odmítnout

Zajišťuje digitálně řízenou, kontrolovanou a dokumentovanou onkologickou léčbu a chemoterapii
 

OncoSafety Remote Control® redukuje riziko pro onkologické pacienty a pomáhá onkologickým sestrám nedopouštět se chyb v jednotlivých krocích preskripce, přípravy nebo podávání cytostatik. 

Zaručuje plnou sledovatelnost a kompletní proces dokumentace. OncoSafety Remote Control® je integrován do nemocničního softwaru pro předepisování léků, všechna data o léčbě odesílá do systému pro transparentní a včasnou komunikaci.

OncoSafety Remote Control® je technologie, která podporuje ošetřování během podávání onkohematologických léčivých přípravků.

OncoSafety Remote Control® dostává z nemocničního informačního systému (NIS) každý den informace o léčebných přípravcích, které má sestra podat každému z pacientů.  Informace z NIS obsahují podmínky pro podávání léků jako např. jméno pacienta, rychlost, objem, čas, pořadí podání… atd. Ošetřující personál bude při podávání léčivých přípravků postupovat podle pokynů, které v elektronické podobě obdrží od NIS, dodrží dané pořadí/sled zadané do NIS a předejde  tak medikačním chybám a zajistí celkovou sledovatelnost. Bezdrátová zařízení OncoSafety Remote Control® se čtečkami čárových kódů sestrám spárují pacienta a chemoterapeutický lék/pořadí podle souboru informací v NIS. OncoSafety Remote Control® potom obdrží informace (jako objem infúze a časový průběh) ze softwaru infuzní pumpy a vytvoří záznam. Sestry také mohou zaznamenat vedlejší účinky zjištěné během léčby.

 

Bezpečnost:

 • Za pomoci wifi automaticky přenáší do infuzní pumpy bezpečné rozsahy průtoků. Není třeba do pumpy manuálně zadávat parametry infuze.
 • Definuje minimální množství cytostatik, které je třeba podat.
 • Prostřednictvím terminálu PDA jednoznačně identifikuje léky, které mají být podány.
 • Kontroluje hladinu tlaku u léčivých přípravků s vyšší viskozitou.
 • Údaje z preskripce odesílá automaticky do pumpy.
 • Podává příslušný lék určenou rychlostí.

 

Sledovatelnost:

 • Řídí podávaný objem všech použitých léčivých přípravků.
 • Registruje nastavené průtoky podávání během léčby.
 • Zobrazuje začátek, konec a dobu trvání každé léčby.
 • Registruje podanou dávku každého léku.
 • Vizualizuje stav léčby každého pacienta.
 • PDA umožňuje registraci nežádoucích účinků léčivých přípravků a extravazace.
 • Dává přístup do pacientovy historie podávání léčivých přípravků.

OncoSafety Remote Control® je zdravotnický prostředek.