Ondansetron B. Braun 2mg/ml

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určené pro odborné pracovníky ve zdravotnictví, nikoliv pro laickou veřejnost. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat, nebo vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění.Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění, tedy osobou oprávněnou předepisovat a vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky.Beru na vědomí, že informace dále obsažené na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníků a jsem si vědom všech rizik a důsledků z toho plynoucích.

Potvrdit Odmítnout

Antiemetikum

Přípravek Ondansetron B. Braun patří do skupiny léků, které se nazývají antiemetika, léky proti nucení na zvracení a proti zvracení. Nauzea a vomiting je jako přirozený obranný reflex a obrana těla proti absorpci toxických látek vyvolaných cytotoxickou chemoterapií či radioterapií nebo po anestézii. Ondansetron B. Braun je používán jako prevence a léčba těchto závažných vedlejších účinků.